درک فرهنگ آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

ممکن است تفاوت بسیاری میان ایالات متحده و افغانستان احساس کنید. به راهنمای فرهنگ آمریکایی برای مهاجران افغان دسترسی پیدا کنید. با نکاتی درباره نحوه برقراری ارتباط با مردم در آمریکا آشنا شوید. درک حقوق LGBTQ

کپی و بازنشر مطالب USAHello تحت لیسانس Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 مجاز است. برای ذکر منبع صحیح، از شما درخواست می کنیم هنگام استفاده از این مطالب به وب سایت ما لینک بدهید.