نحوه کمک به مهاجران و بی جاشدگان افغان

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

همین امروز به منابع مربوط به نحوه کمک به مهاجران افغان متصل شوید. درباره جامعه افغان ها در آمریکا بیشتر بدانید. درباره همکاری با USAHello اطلاعات کسب کنید.

کپی و بازنشر مطالب USAHello تحت لیسانس Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 مجاز است. برای ذکر منبع صحیح، از شما درخواست می کنیم هنگام استفاده از این مطالب به وب سایت ما لینک بدهید.