استفاده و مدیریت پول در آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

از نحوه استفاده و مدیریت پول در ایالات متحده اطلاع کسب کنید. نکاتی مفید برای مهاجران افغان در ایالات متحده. با نحوه افتتاح حساب بانکی، ارسال بین المللی پول و یافتن اطلاعات مربوط به کارت های اعتباری و وام آشنا شوید.