پناهندگی و مهاجرت

آیا در ایالات متحده آمریکا پناهجو هستید یا به ایالات متحده آمریکا آمده اید؟ آیا شما پناهنده هستید یا امیدوار هستید که به عنوان پناهنده به ایالات متحده آمریکا بیایید؟ در مورد درخواست پناهندگی اطلاعات کسب کنید. در مورد روند پناهندگی بخوانید. منابعی را برای افراد بازداشت شده در مرز ایالات متحده آمریکا پیدا کنید.