پناهندگان و پناهجویان

برخی افراد به عنوان پناهجو یا پناهنده سیاسی به آمریکا می آیند. در اینجا میاموزید تا چگونه درخواست پناهندگی در ایالات متحده بدهید اطلاعات در مورد پیوستن خانواده را یاد بگیرید. در مورد زندگی یک پناهنده در ایالات متحده آمریکا بخوانید و اطلاعات لازم را کسب کنید. برنامه ها و امتیازات برای پناهجوهای افغان را یاد بگیرید.