اشتراک

برنامه حمایت مالی خصوصی پناهندگان چه چیزی است؟

نام برنامه حمایت مالی خصوصی در ایالات متحده، اردوی خوش آمدگویی (Welcome Corps) است. این برنامه یک برنامه وزارت خارجه ایالات متحده است که به شهروندان آمریکایی و نفرات دارای اقامت دائم امکان می دهد تا رضاکارانه پناهندگان را حمایت کنند. حامیان مالی می توانند مساعدت لازم برای شروع یک زندگی جدید در ایالات متحده را برای پناهندگان ارائه نمایند. در مورد این پروسه و الزامات بیاموزید.

به اساس تاریخ فوریه 1, 2024

حمایت مالی چیست؟

حمایت مالی (sponsorship) یعنی حمایت هایی که به پناهندگان برای جابجایی مجدد در یک کشور جدید داده می شود. پناهندگان این حمایت را از طریق ایجنسی های جابجایی یا حمایت خصوصی از طریق اردوی خوش آمدگویی، دریافت کرده می توانند.

جابجایی سنتی پناهندگان مستلزم حمایت مستقیم دولت است. دولت مسئولیت ارائه مساعدت های مالی، خانه و دیگر خدمات ضروری از طریق ایجنسی های جابجایی را به عهده می گیرد.

حمایت مالی خصوصی مستلزم اشتراک گروه هایی از اجتماع است که رضاکارانه نقش حمایت پناهندگان را بر عهده می گیرند. در ایالات متحده، این کار بخشی از اردوی خوش آمدگویی است. حامیان خصوصی پناهندگان را در پیدا کردن خانه کمک می کنند و حمایت مالی و کمک را برای پناهندگان برای ادغام شدن در اجتماع ارائه می کنند.

چند نوع حمایت مالی خصوصی وجود دارد؟

دو نوع حمایت مالی از طریق اردوی خوش آمدگویی وجود دارد:

 • حمایت مالی منطبق : گروپ های اسپانسر به یک پناهنده یا فامیل تایید شده برای جابجایی اختصاص داده می شوند، بدون اتصالات شخصی قبلی.
 • حمایت مالی مشخص : گروپ های اسپانسر، حمایت از یک پناهنده یا فامیل خاصی را انتخاب می کنند که شخصاً می فهمندشان.
حمایت مالی خصوصی از طریق یک گروپ پنج نفره به نام گروپ اسپانسر خصوصی (PSG) انجام می شود. سازمانی که از گروپ های اسپانسر حمایت می کند، یک سازمان اسپانسر خصوصی (PSO) نامیده می شود. توجه به این نکته ضروری است که سازمان ها شما را حمایت مالی نمی توانند کنند.

معلومات برای کسانی که پشت حمایت مالی استند

شرایط مورد نیاز برای مستفید شدن از حمایت مالی چیست؟

اردوی خوش آمدگویی یک ابزار واجدیت شرایط را فراهم می کند که می تواند شما را کمک کند بفهمید آیا می توانید در این برنامه مشمول شوید یا نخیر.

برای اینکه شخصی که می شناسید اسپانسر شما شود و به ایالات متحده بیایید، باید:

 • در تاریخ 30 سپتمبر 2023 یا قبل از آن توسط UNHCR یا دولت محلی فعلی خود به حیث پناهنده شده باشید. اگر یک پناهنده از کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه یا ونزوئلا هستید، یک فورمه I-134 باید قبل از 30 سپتمبر 2023 از طرف شما ثبت شده باشد. در زمان ثبت فورمه، شما باید خارج از کشور ملت خود بوده باشید.
 • فی الحال، در خارج از وطن خود در کشوری زندگی کنید که برای پروسس حمایت مالی تایید شده است.
 • فی الحال خارج از ایالات متحده زندگی کنید.
 • سن شما بیشتر از 18 سال باشد یا همراه یک ولی یا سرپرست قانونی پروسس شده باشید. اطفال زیرسن بدون همراه واجد شرایط نیستند.
 • همگی مصاحبه‌ها، غربالگری‌ها و پروسه های بازرسی را مکمل کنید.
 • برای جابجایی مجدد در ایالات متحده تاییدیه دولت ایالات متحده آمریکا را گرفته باشید.
طبق قوانین ایالات متحده، پناهنده شخصی است که به دلیل نژاد، مذهب، ملت، عقاید سیاسی یا عضویت در یک گروپ اجتماعی خاص، مجبور به برآمدن از کشور خود شده است زیرا جانش در خطر است. 

کدام الزامات ملت وجود ندارد. شما برای که اسپانسر بگیرید می توانید از هر کشوری باشید.

چه کسی واجد شرایط نیست؟

نفراتی که معیارها را رعایت نمی کنند یا در کشورهای خاصی زندگی می کنند فی الحال واجد شرایط نیستند.

 • اگر پس از 30 سپتمبر 2023 برای وضعیت پناهندگی ثبت شده باشید، شما واجد شرایط نیستید که شخصی که می شناسید اسپانسر شما شود. برای واجد شرایط بودن، شما باید قبل از این تاریخ در دیگر کشور، منحیث پناهنده ثبت شده باشید. اکنون برخی از افراد برای ثبت نام در این برنامه به کشورهای مختلف جابجا می شوند. برای واجد شرایط شدن در این برنامه، به دیگر کشوری جابجا نشوید. اردوی خوش آمدگویی از طرف شما درخواستی را قبول نخواهد کرد.
 • پناهندگانی که در برخی کشورها زندگی می کنند، واجد شرایط حمایت مالی خصوصی نیستند. دلایل احتمالی زیادی برای این مسئله وجود دارد. پناهندگان یکی از این کشورها ممکن است همچنان واجد شرایط باشند، اگر در حال حاضر در آنجا زندگی نمی کنند. لست کامل این کشورها را ببینید .
 • اطفال زیر سن بدون همراه واجد شرایط حمایت مالی خصوصی نیستند. همه اطفال زیر 18 سال باید همراه با والدین یا سرپرست قانونی خود اسپانسر بگیرند. این قانون برای محافظت از اطفال، تنظیم شده است.
اخطار: اشتراک در برنامه قبول پناهندگان ایالات متحده، همچنان از طریق اردوی خوش آمدگویی، همیشه بدون مصرف است. شما برای ثبت درخواستی برای این برنامه نیازی نیست پیسه بدهید. اگر کسی شما را بگوید که اگر پیسه یا مساعدتی به او بدهید، شما را وارد برنامه می تواند کند، این کار کلاهبرداری است. هر فرد یا گروپی را که این کار را انجام می دهد به [email protected] راپور دهید.

چه رقم یک اسپانسر خصوصی یافت کنم؟

برای پناهندگان، یافت کردن اسپانسر خصوصی یک پروسه مستقیم نیست. شما برای تطبیق با اسپانسری که نمی‌شناسید، اول باید برای جابجایی مجدد در ایالات متحده از طریق برنامه قبولی پناهندگان ایالات متحده، تأیید شوید. اگر تایید شود که شما اسپانسر بگیرید، کارکنان مرکز حمایت جابجایی شما، به شما اطلاع خواهند داد.

هیچ کس نمی تواند تضمین کند یا شما را کمک کند که داخل این برنامه شوید. همه پناهندگان باید برنامه رسمی قبولی پناهندگان ایالات متحده را طی کنند و توسط دولت ایالات متحده تایید شوند.

آیا کسی که می شناسم می تواند اسپانسر من شود؟

بله، اما اسپانسر شما باید این را درخواست کند. اگر کسی را در ایالات متحده می‌شناسید که خوش دارد اسپانسر شما شود، او می‌تواند از طریق یک ارجاع برای اسپانسر شما شدن اقدام کند. او برای تبدیل شدن به یک گروپ اسپانسر باید شرایط درخواست را تامین کنند. او باید معلومات مربوط به همه اعضای خانواده را در درخواستی خود ارائه دهند. این معلومات توسط دولت ایالات متحده برای تصمیم گیری در مورد دوسیه پناهندگی شما استفاده خواهد شد. بیشتر بیاموزید.

اگر اسپانسر بگیرم چه توقعاتی می توانم داشته باشم؟

شما به حیث یک پناهنده دارای اسپانسر در ایالات متحده آمریکا، برای یافت کردن موقعیتی برای زندگی و چیزهای اساسی که نیاز دارید، کمک دریافت خواهید کرد. همچنان کمک و منافع عامه دریافت کرده می توانید. این منافع به شمول مراقبت‌های صحی، تحصیل برای اولاد شما، کمک به یافتن وظیفه و دیگر خدمات برای آسان‌تر شدن استقرار می‌شود.

پناهندگان اسپانسر شده عاجل تر از پناهندگانی که از طریق پروسه عمومی جابجا شده اند، به ایالات متحده نمی آیند. همه پناهندگانی که داخل ایالات متحده آمریکا می شوند، الزامات پروسس یکسانی را رعایت می کنند.

دیگر برنامه های حمایت مالی چیست؟

دیگر برنامه های حمایت مالی موجود عبارتند از:

این دو برنامه قوانین مختلفی از موارد ذکر شده در این صفحه دارند.

معلومات برای اسپانسرها در ایالات متحده

شرایط لازم برای اسپانسر خصوصی شدن چیست؟

برای این که اسپانسر خصوصی شوید، باید:

 1. یک تابعه آمریکا یا مقیم دائم آمریکا باشید.
 2. یک گروپ حداقل پنج نفره تشکیل دهید.
 3. نزدیک موقعیتی زندگی کنید که آن پناهنده به آن جابجا خواهد شد.
 4. بررسی های سابقه را مکمل کنید و با یک کود اخلاقی موافقه نمایید.
 5. یک پلان حمایتی تفصیلی را برای پناهنده ارائه دهید.

من چه رقم یک اسپانسر خصوصی شوم؟

از طریق اردوی خوش آمدگویی درخواست کنید. شما باید یک گروپ اسپانسر را تشکیل دهید و الزامات خاصی مثل بررسی سابقه و جور کردن یک پلان حمایتی برای پناهنده را رعایت کنید.

اسپانسرها می توانند فقط یک درخواست را در یک زمان ثبت کنند. یک درخواستی یگانه می تواند برای یک شخص یا یک خانواده باشد.

آیا می توانم شخص خاصی را برای اسپانسر شدنش درخواست کنم؟

بله، شما می توانید انتخاب کنید که اسپانسر یک پناهنده مشخص یا خانواده پناهندگان مشخصی باشید که می فهمید. شما باید برای ارجاع به اردوی خوش آمدگویی درخواست دهید و معلوماتی را در مورد شخصی که می خواهید اسپانسر او شوید، ارائه نمایید.

مصئونیت

اردوی خوش آمدگویی چندین تدابیر برای اطمینان از مصئونیت این پروسه دارد. همه اسپانسرهای خصوصی بررسی سابقه می شوند و باید یک کود اخلاقی سخت را رعایت کنند. پناهندگان مراحل رسمی بررسی را انجام می دهند که به شمول مصاحبه های گسترده، غربالگری امنیتی توسط ایجنسی های ایالات متحده و بررسی های صحی می شود.پناهندگان باید آگاه باشند که برای دسترسی به برنامه، نیازی نیست پیسه بدهند، کار کنند یا به موقعیتی نزدیک شخص دیگری جابجا شوند. هر مطالبه ای از این قسم باید فوراً به اردوی خوش آمدگویی به آدرس [email protected] راپور شود.


معلومات این صفحه از Welcome Corps, Community Sponsorship Hub, ECDC, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک