هپرورش فرزندان و قوانین تربیه اطفال در ایالات متحده

راجع به قوانین تربیه اطفال در ایالات متحده معلومات کسب کنید. یاد بگیرید که امریکایی ها چگونه فرزندان شان را پرورش می دهند. بخوانید کجا می توانید کمک در رابطه با مراقبت روزانه پیدا کنید. دریابید که چه چاره باید سنجید در صورت داشتن تشویش از اینکه اولاد تان در حال تغییر هستند یا درمعرض خطر قرار دارند.


پدر و دختر با کامپیوتر

در ايالات متحده آمريکا قوانین بسیاری راجع به تربیه اطفال وجود دارد. اینها شامل قواعدی برای حفاظت از کودکان و اعاده ی حقوق شان می شود.

آیا می توانم فرزندانم را در خانه یا اپارتمان خود تنها رها کنم؟

 • قوانین تربیه اطفال درایالات متحده آمریکا بیان می دارند که کودکان و نوزادان خردسال نمی توانند بدون موجودیت افراد کلانسال درخانه بمانند. در بیشتر ایالات، اطفال بالاتر از 12 سال می توانند از برادران وخواهران کوچکتر شان مراقبت کنند.
 • اگر فرزند تان را در خانه یا اپارتمان تنها بگدارید، با حکومت دچار مشکلات می شوید.
 • اگر دارای فرزندان خرد سال می باشید و کار می کنید، باید مصارف رفتن آنها را به مراقبت روزانه/کودکستان پرداخته و یا کسی را برای پرستاری آنها مقرر کنید. فکر کنم مطمئن شدي که ما . از برادرت خوب مراقبت ميکنيم .
 • اگر به اندازه کافی پول برای پرداخت پرستار طفل ویا مراقبت روزانه نداشته باشید، شاید بتوانید با یک خانواده ای دیگر”مبادله” کنید. شما می توانید بعضی روز ها از اولاد آنها و آنها بعضی از روز ها از اطفال شما نگهداری کنند. شاید قادر شوید تا یک پدر یا مادر از محله خودتان برای مراقبت از فرزندان خود پیدا کنید.
 • برنامه ملی هید استارت HeadStart به خانواده های کم درآمد، کودکستان وپروگرامهای پیش از شمول به مکتب ارایه می کند.

آیا می توانم فرزندانم را در صورتی که رفتار نادرست نشان دهند، لت و کوب کنم؟

زدن اطفال در ایالات متحده مجاز نیست. اگر اولاد تان را لت و کوب کنید، دولت آنها را از شما دور می کند. اگز اطفال تان قواعد را رعایت نمی کنند، باید روش های دیگری جهت اصلاح رفتار آنان پیدا کنید.

هنگامی که والدین یا افراد دیگر یک طفل را لت وکوب نموده یا به او ضرر می رسانند، این عمل شان سؤ استفاده یا کودک آزاری نامیده می شود. در ایالات متحده قوانین حمایت از کودکان جهت جلوگیری از افراد برای آسیب رساندن به اطفال وجود دارد. در باره سؤاستفاده از اطفال، حمایت طفل، و قوانین تربیه اطفال که باید رعایت شوند، در اینجا بیاموزید.

چه کار کنم اگر فرزندان من خیلی ادای “امریکایی” ها را در می آورند؟

 • شاید احساس اندوه کنید که چرا اولاد شما خیلی امریکایی می شوند. انطباق با فرهنگ امریکایی برای کودکان اکثر اوقات آسانتر است، زیرا آموختن انگلیسی برای شان آسان می باشد اما به خاطر داشته باشید که شما خواهان موفقیت فرزندان تان در امریکا می باشید و حتی اگر احساس غم و اندوه کنید، بازهم برای شان خوب است تا با زندگی در آمریکا سازگار شوند.
 • درایالات متحده، بسیاری از والدین و معلمان هنگامی که اطفال کار خوب انجام می دهند، آنها را تشویق می کنند. اگر به اولاد خود گفته بتوانید که از آنها راضی هستید، این امر به شما کمک می کند تا رابطه خوبی با آنها برقرار کنید. بسیاری ازاطفال پناهنده و مهاجر می گویند آرزو دارند که والدین شان آنها را در صورت انجام کار خوب تحسین کنند.
 • با فرزندان خود در باره وطن اصلی تان صحبت کنید. عکس ها را با آنها شریک ساخته و راجع به چیزهای مورد علاقه تان از کشور خود بگویید.
 • یک چیز در باره امریکا پیدا کنید که هم شما و هم فرزندان شما از آن خوش شان می آید. این کار را با هم انجام دهید. براى مثال، همه ی شما شاید از بیس بال خوشتان بیاید. همراه با فرزندان تان به بازی بیس بال بروید.

زبان مادری خود را چگونه به فرزندان خود یاد دهم؟

 • شما می توانید در یادگرفتن انگلیسی و در آموختاندن زبان مادری به اطفال خود کمک کنید. بچه های شما زودتر انگلیسی یاد می گیرند در صورتی که شما با لسان خود با آنها صحبت نموده و آنرا به ایشان یاد دهید.
 • وقتی که بچه های شما در خانه هستند، بگذارید که به هر دو زبان صحبت کنند.
 • از آنها بخواهید که کتاب هایی به لسان خود تان بخوانند. به تماشای فیلم ها و شنیدن موزیک به زبان خودتان بپردازید.

تشویش از این دارم که پسرم یا دخترم از مواد مخدر یا الکل استفاده می کند.

 • اگر از این تشویش دارید که دختر یا پسر شما الکل مصرف می کند، می توانید با داکتر تان و یا با معلمان آنها صحبت کنید. معلمان در ایالات متحده به فامیل ها کمک می کنند. صحبت کردن با معلم ها یک امر نورمال است.
 • شاید خجالت بکشید. شاید شما نخواسته باشید مردم بدانند که فرزند شما پرابلم دارد. اما اگر این مشکل را پنهان نگاهدارید، بدتر می شود.