مرکز منابع افغان

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

مرکز منابع افغان اطلاعات و منابع کاربردی برای افغان های تازه وارد به آمریکا ارائه می کند. در مورد خدمات و مزایا، مهاجرت، مشاغل، زندگی روزمره، فرهنگ آمریکایی، قوانین ایالات متحده، پول، بهداشت و تحصیل به زبان انگلیسی، دری یا پشتو اطلاعاتی کسب کنید. برای ارتباط با خدمات محلی در تمام شهرهای آمریکا از اپلیکیشن FindHello ما استفاده کنید. برای هر وضعیتی از جمله ویزای ویژه مهاجرت (SIV)، پناهندگان و افراد دارای عفو مشروط بشردوستانه کمک بگیرید.