اطلاعات مراقبت صحی آمریکا

این منبع به زبان های نیز ترجمه شده است:

درباره مراقبت های صحی در ایالات متحده برای مهاجران افغان اطلاعات کسب کنید. با COVID-19، مراجعه به داکتر، بهبود صحت روان، صحت اطفال و موارد دیگر آشنا شوید.

کپی و بازنشر مطالب USAHello تحت لیسانس Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 مجاز است. برای ذکر منبع صحیح، از شما درخواست می کنیم هنگام استفاده از این مطالب به وب سایت ما لینک بدهید.