اشتراک

حقوق پناهندگان و مهاجران در ایالات متحده آمریکا

این صفحه به زبان های زیر نیز ترجمه شده است:

کل نفرات در ایالات متحده بدون نظر به وضعیت مهاجرت خود، دارای حقوق اساسی می باشند. حقوقی که در اینجا دارید ممکن است با حقوق وطن شما مختلف متفاوت باشد. فهمیدن حقوق تان بسیار مهم است برای اینکه خود و خانواده تان را محافظت بتوانید کنید.

به اساس تاریخ ژوئن 18, 2024

حقوق اساسی

همه در ایالات متحده آمریکا حقوق اساسی دارند، حتی اگر تابعه یا باشنده دائمی نباشید. این حقوق به شمول حق صحبت آزادانه، ملاقات صلح آمیز، ایمن بودن و رفتار مساوی و داشتن حریم خصوصی می باشند.

شما حق دارید بدون توجه به وضعیت مهاجرت، با شما عادلانه رفتار شود. مقصد این که شما نباید به دلیل مهاجر بودن، هدف تبعیض یا بدرفتاری قرار بگیرید. این خلاف قانون است که هر کسی علیه شما به اساس موارد زیر تبعیض قائل شود: 

  • سن
  • معلولیت
  • ملت
  • نژاد و رنگ
  • مذهب یا عقیده
  • هویت جنسیتی
  • تمایل جنسی

تبعیض در کل ساحه های زندگی به شمول خانه، محل کار، مکتب، شفاخانه ها و بزینس ها غیرقانونی است.

درباره حقوق LGBTQ+ بیشتر بیاموزید.

حق داشتن خانه امن

شما حق دارید در خانه ای ایمن و صحتمند زندگی کنید. در خانه شما نباید مشکلاتی مثل کپک سمی، نشت سقف یا هجوم آفات باشد.

اگر معلولیت دارید، تبدیلات معقولی را در خانه کرایه ای خود درخواست کرده می توانید. تامین کنندگان خانه باید برای افراد دارای معلولیت وسایل راحتی فراهم کنند.

همچنان، مالکان نمی توانند به دلیل وضعیت مهاجرت شما، خانه را به شما کرایه ندهند یا از شما پیسه بیشتر بگیرند.

درباره یافت کردن مکانی برای زندگی بیشتر بیاموزید.

حق داشتن یک محل کار امن و منصفانه

شما حق داشتن یک محل کار ایمن و صحتمند، بدون مواد کیمیاوی مضر و تجهیزات ناایمن را دارید. شما باید حداقل معاش تعیین شده توسط قوانین ملی را دریافت نمایید.

در محل کار شما نباید تبعیض و استحصال باشد. صاحبکار شما نمی تواند عایدی کمتری به شما بدهد، ارتقای وظیفه شما را رد کند، یا فقط به این دلیل که شما یک مهاجر هستید، شما را اخراج کند. شما همچنان حق دارید در مورد شرایط ناامن بدون ترس از مجازات یا از دست دادن کار خود، صحبت کنید.

کارگران بدون سند هم از این حقوق برخوردارند، اگرچه ممکن است در وقت استفاده از آنها با جنجال هایی مواجه شوند. شما بدون معلوم کردن وضعیت مهاجرت خود، از تشکیلات کارگری محلی و برخی ایجنسی های دولتی کمک گرفته می توانید. این گروپ ها حمایت و راهنمایی می توانند ارائه کنند.

درباره حقوق خود در محل کار و دریافت جواز وظیفه بیشتر بیاموزید.

حق درس خواندن بدون مصرف

همه اطفال حق دارند برای دریافت دیپلوم لیسه در ایالات متحده آمریکا آموزش عامه رایگان دریافت نمایند. این امر حق تحصیلات ابتدائی و متوسطه را شامل می‌شود.

مکاتب به دلیل نژاد یا قومیت شما نمی توانند با شما ناعادلانه رفتار کنند. 

درباره حقوق و قوانین متعلمان مهاجر بیشتر بیاموزید.

حق مراقبت طبی امرجنسی

شما حق دریافت مراقبت طبی فوری را دارید، حتی اگر کدام بیمه طبی نداشتید. به اساس قانون، شفاخانه ها و کلینیک‌ ها موظفند تداوی اضطراری را برای هر فردی ارائه کنند که ضرورت به آن دارد، بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت یا توانایی تادیه.

درباره مراجعه به داکتر بیشتر ییاموزید.

حق داشتن جامعه ای امن

همه سزاوار زندگی در جامعه ای امن هستند. اگر احساس خطر می کنید یا در خطر هستید، به یاد داشته باشید که حق دارید کمک بخواهید. پولیس و دیگر سازمان های جامعه شما می توانند در مواقع اضطراری یا در صورت مواجهه با تهدید به شما کمک کنند.

درباره پاسخ به تهدیدات بیشتر بیاموزید.

حقوق در ارتباط با پولیس، گمرک و حفاظت سرحدات (CBP) و اجرای قانون مهاجرت و گمرک (ICE)

هنگام برخورد با مأموران مجری قانون، شما حقوقی دارید. این حقوق به شمول پولیس، گمرک و حفاظت سرحدات (CBP) و اجرای قانون مهاجرت و گمرک (ICE) می شود.

اگر افسران شک کنند که در جرمی اشتراک کردید، ممکن است شما را مختصر متوقف کرده و سوالاتی را پرسان کنند. آنها بدون سندی که نشان دهد ممکن است قانون را نقض کرده اید شما را توقیف یا دستگیر نمی توانند کنند. آنها جواز استفاده از آزار و اذیت فزیکی یا لفظی، تاکتیک های ترساندن یا تهدید علیه شما را ندارند.

در مورد اینکه اگر پولیس یا ICE شما را متوقف کردند چه کاری باید بکنید بیشتر بخوانید.

حق سکوت کردن

اگر پولیس یا مقامات مهاجرت از شما درباره وضعیت مهاجرت تان یا هر چیز دیگری سوال پرسان کنند، شما حق دارید سکوت کنید. شما مجبور نیستید بدون حضور وکیل سوالات آنها را جواب دهید یا اسنادی را امضا کنید.

شما به راحتی می توانید بگوییدشان «من خوش ندارم بدون حضور وکیلم به هیچ کدام سوالی جواب دهم.» مجری قانون نمی تواند شما را مجبور کند سوالات را جواب دهید یا برای صحبت نکردن نمی تواند شما را مجازات نماید.

حق حریم خصوصی

پولیس باید حکم امضا شده توسط قاضی را داشته باشد که اجازه تلاشی شما، تلیفون شما، موتر شما و خانه شما را بدهد. اگر مجری قانون به خانه شما آمد، از طریق دروازه گپ زده می توانید. همیشه درخواست کنید که حکم آنها را ببینید. اگر این کار را انجام دهند، اجازه دارند ساحه مشخص شده را تلاشی کنند، اما شما هنوز حق دارید ساکت بمانید و فوراً همراه وکیل به تماس شوید.

حق رفتار عادلانه

اگر مقامات مهاجرت، مثل ICE، کوشش کنند شما را توقیف یا اخراج نمایند، شما از حق رسیدگی در حضور یک قاضی مهاجرت برخوردار می باشید. اگر در مراحل اخراج عاجل هستید، حق دارید در یک مصاحبه ترس معتبر اشتراک کرده و درخواست پناهندگی کنید.

حق داشتن وکیل

شما در هر قسم تعامل با پولیس حق دارید وکیل داشته باشید. مهم است که سؤالات را جواب ندهید یا قبل از فهمیدن اسناد یا گپ زدن همراه وکیل، اسناد را امضا نکنید.

همچنان، شما حق دارید یک وکیل نماینده شما در مراحل رسیدگی مهاجرت باشد. دولت باید معلومات درباره خدمات حقوقی بدون مصرف یا کم مصرف را برای شما ارائه کند.

طریقه یافت کردن کمک حقوقی را بیاموزید.

حقوق در وقت دستگیری

اگر در یگان محبس مجرمانه، زندان یا مرکز توقیف مهاجرتی توقیف یا محبوس استید، حق دریافت کمک حقوقی و رسیدگی عادلانه برای ارائه دوسیه خود را دارید. شما همچنان حق تامین نیازهای اساسی و مراقبت طبی را دارید.

شما را نمی توانند برای همیشه توقیف کنند. محدودیت هایی برای مدت زمانی که مقامات مهاجرت می توانند شما را دستگیر کنند وجود دارند. اگر در سرحدّ هستید، شما حق درخواست پناهندگی را هم دارید.

درباره چیزهایی که باید در وقت بازداشت انتظار داشته باشید بیشتر بیاموزید.

حق دریافت کمک ترجمانی

شما حق دریافت کمک ترجمانی رایگان به لسان خود را در زیادتر سرویس های دولتی ایالات متحده دارید. اگر انگلیسی را کامل یاد ندارید، کمک درخواست کرده می توانید. این دفاتر به دلیل زبان شما نمی توانند از ارائه خدمات به شما خودداری کنند.

طریقه یافت کردن کمک ترجمانی رایگان را بیاموزید.

حقوق دریافت منافع عامه و خدمات

اگر برای تادیه مصارفی مثل نان و خانه ضرورت به کمک دارید، شاید بتوانید بسته به وضعیت مهاجرت خود، از منافع عامه مستفید شوید. برای معلومات بیشتر، ایجنسی های خدمات اجتماعی دولتی خود را چیک کنید.

همچنان، شما نان بدون مصرف یا کم مصرف، پناه، ترانسپورت و کمک امرجنسی را در اجتماع خود دریافت کرده می توانید. شما این قسم حمایت را می توانید بگیرید حتی اگر بدون سند باشید.

درباره منافع عامه بیشتر بیاموزید.

حق مسافرت

شما حق دارید آزادانه در داخل ایالات متحده آمریکا سیر و سفر کنید. شما می توانید در ایالت ها و شهرها سفر کنید و محل زندگی خود را انتخاب کنید. وقتی که سفر می کنید، مهم است که اسناد هویتی صحیح را همراه داشته باشید و قوانین محلی را رعایت کنید.

اگر مقصد سفر به خارج از کشور آمریکا است، ممکن است برای برگشتن به ایالات متحده آمریکا ضرورت به یک سند سفر داشته باشید. این مورد به اساس وضعیت مهاجرت شما است. مهم است که قبل از سفر با یک نماینده قانونی مهاجرت مشوره کنید، به خصوص اگر درخواست معلق دارید.

درباره دریافت سند سفر بیشتر بیاموزید.

حق درخواست مزایای مهاجرت

شما حق دارید برای برنامه هایی درخواست کنید که شما را اجازه می دهد به طور قانونی در ایالات متحده زندگی و کار کنید. اگر به طور قانونی در ایالات متحده حضور دارید، می توانید درخواست گرین کارت کنید تا بتوانید به طور دائمی در ایالات متحده آمریکا زندگی و کار کنید و بعداً درخواست تابعیت ثبت کنید.

همچنان، برنامه های بشردوستانه ای وجود دارد که مردم کشورهایی را کمک می کنند که دچار بلایا، آزار و اذیت یا دیگر شرایط فوری استند. این برنامه ها به شمول حق پناهندگی در سرحدّ ایالات متحده و مکزیک می باشند. به علاوه، وضعیت محافظت شده موقت (TPS) برای نفراتی از کشورهای خاص قابل دسترس است. حتی اگر وضعیت مهاجرت قانونی ندارید، برای این برنامه ها درخواست کرده می توانید.

درباره برنامه های بشردوستانه و TPS بیشتر بیاموزید.

حق یکجا شدن با خانواده

برنامه های مختلفی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که شما را کمک می کند تا خانواده خود را اینجا بیاورید که همراه آنها یکجا شوید. این برنامه ها برای شما این امکان را می دهد که برای برخی از اعضای خانواده درخواست ویزه کنید.

درباره مهاجرت خانوادگی برای دارندگان گرین کارت و یکجا شدن خانواده برای پناهندگان و پناهجویان بیشتر بیاموزید.

حقوق قربانیان خشونت خانگی

اگر در خانه از طرف کسی که همراه او زندگی می کنید، یکی از اعضای خانواده یا همسرتان خشونت را تجربه می کنید، شما حقوقی دارید. هرکسی که آزار خانگی را تجربه می کند، حق دارد از مجریان قانون کمک بگیرد و به پناه اضطراری، مراقبت طبی و مشوره دسترسی داشته باشد.

درباره خشونت خانگی و برنامه های بشردوستانه که بازمانده گان را محافظت می کند، مثل یو ویزه (U Visa) وVAWA قانون خشونت علیه زنان (VAWA) بیشتر بیاموزید.

حقوق به اساس وضعیت مهاجرت

حقوق شما بسته به وضعیت مهاجرت و هم به اساس ایالت مختلف می توانند باشند.

مهاجران بدون سند 

اگر شما کدام اسنادی را برای حضور قانونی در ایالات متحده ندارید، هنوز حقوقی دارید. شما حق داشتن خانه ایمن، محل کار عادلانه، آموزش مجانی، مراقبت های طبی فوری، کمک مجریان قانون و محافظت علیه تبعیض را دارید.

اگر یگان اقدام معوق برای ورود به حیث طفل (DACA) را دارید، برای لایسنس دریوری، نمبر سوشال سکیوریتی و جواز وظیفه می توانید درخواست کنید. از نومبر 2024، شما این حق را خواهید داشت که از طریق قانون مراقبت ارزان قیمت (ACA) برای گرفتن مراقبت های طبی درخواست دهید.

آخرین معلومات در مورد DACA و محل دریافت کمک را یافت کنید.

افراد بی تابعیت

اگر شما بی تابعیت هستید، حقوق اساسی دارید، حتی اگر کدام ملت یا تابعیت کدام کشوری را ندارید. این حقوق به شمول دسترسی به آموزش، مراقبت طبی و حفاظت علیه تبعیض می باشند. افراد بی تابعیت هم می توانند برای برخی مزایای مهاجرت درخواست ثبت کنند که وضعیت قانونی بگیرند.

درباره حقوق افراد بی تابعیت بیشتر بیاموزید.

پناهندگان و پناهجویان تایید شده

دولت ایالات متحده منافع عامه و خدماتی را برای پناهندگان و پناهجویان تایید شده از طریق دفتر جابجایی پناهندگان (ORR) ارائه می دهد. این خدمات به شمول کمک های نقدی موقت، بیمه طبی، خدمات استخدامی و صنف زبان انگلیسی می باشند. پناهندگان و پناهجویان تایید شده هم بعد از 1 سال می توانند برای گرین کارت اقدام کنند.

درباره مزایای ORR بیشتر بیاموزید.

تبعه های دارای تابعیت

تبعه های دارای تابعیت در ایالات متحده آمریکا از حقوق یکسانی به قسم اشخاص تولد شده در این کشور برخوردارند. این حقوق به شمول حق رای، کاندید شدن برای کارهای دولتی و درخواست برای کارهای فدرالی است.

FindHello app Houston search map
در نزدیکی خود کمک بیابید

کمک حقوقی، صنف های انگلیسی، کلینیک های صحی، حمایت مسکن و موارد دیگر را بیابید. با اپلیکیشن FindHello، نقشه محلی و لست خدمات برای مهاجران در ایالات متحده آمریکا را جستجو کنید.

جستجوی خود را شروع کنید

معلومات این صفحه از ACLU, USCIS, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک