اشتراک

وضیعت مهاجرت و مزایا آن برای افغان ها

اتباع افغانی که به ایالات متحده آورده می شوند، وضعیت های مهاجرتی گوناگونی دارند. پروگرام SIV، آزادی مشروط (parole)، پناهندگی و دیگر وضعیت ها را بفهمید. بفهمید که آیا باید برای اقامت دائم در ایالات متحده قدمه های زیادتری بردارید یا نخیر. همچنان، یک لست مفید از مزایا و خدمات موجود را بیابید.

به اساس تاریخ دسامبر 1, 2023

دسته بندی موقف قانونی افغانها

اتباع افغان در ایالات متحده دارای وضعیت های قانونی مهاجرتی متفاوتی می باشند. زیادتر بیجاشده گان افغان باید درخواست وضعیت حقوقی اضافی نمایند که آنها را اجازه می دهد به طور دائم در ایالات متحده بمانند. بی جاشده گان افغان می توانند از ورود مشروط بشردوستانه، ویزای مهاجرت ویژه (SIV)، پناهنده گی، وضعیت پناهنده گی یا وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) برخوردار شوند.

راهنمایی رسمی را در معلومات USCIS برای اتباع افغان یافت کنید. 

شما می توانید برای بیش از یک پروسه  مهاجرت به طور همزمان درخواست دهید. ثبت درخواست پناهندگی (Asylum) و یا وضعیت حفاظت موقت TPS همزمان روند درخواست SIV شما را بطیع نمی سازد. افغان‌ها توصیه می‌شوند که هر چه عاجل‌تر برای وضعیت دائمی درخواستی دهند.

درخواست مشاوره حقوقی از یک وکیل مهاجرت یا نماینده معتبر بسیار مهم است. می توانید در پروژه کمک حقوقی افغانستان (PALA) یا خدمات حقوقی مهاجرت برای مهاجران افغان (ILSAA) کمک دریافت کنید.

ورود مشروط بشردوستانه

اگر شما دارای ورود مشروط بشردوستانه استید که واجد شرایط پروگرام SIV نمی باشید، وضعیت شما موقت است. 2 سال اعتبار دارد. می توانید برای تمدید موقت حفاظت خود در حالی که برای وضعیت دیگری درخواست می کنید، برای اقامت مشروط مجدد درخواست دهید.

اشخاص دارای آزادی مشروط گرین کارت گرفته نمی توانند. شما باید برای این که اقامت دائمی قانونی دریافت نمایید لازمی است برای وضعیت دیگری تایید شده باشید. بهترین بدیل برای اشخاص دارای ورود مشروط افغان ممکن است درخواست پناهنده گی باشد.

ورود مشروط افغان با درخواست های معلق برای آزادی مشروط مجدد، پناهنده گی، یا سایر تعدیل وضعیت، حتی اگر دوره ورود مشروط فعلی شما به پایان برسد، همچنان می توانند از مزایا بهره مند شوند.

روند اقامت مشروط مجدد 

 اگر اقامت مشروط بشردوستانه را از طریق «عملیات خوش آمدید متحدان» (OAW) دارید  شما درخواست تجدید آزادی مشروط کرده می توانید.، می‌توانید پس از پایان آزادی مشروط خود، درخواست آزادی مشروط مجدد بدهید. این درخواست ها به صورت قضیه وار بررسی می شود. اگر درخواست شما پذیرفته شود، می توانید به مدت 2 سال دیگر به طور قانونی در ایالات متحده زندگی و کار کنید. شما همچنان واجد شرایط خدمات ORR خواهید بود.

اگر شما شرایط ذیل را دارید ضرورتی به ثبت درخواستی برای تجدید آزادی مشروط ندارید:

 • یک درخواستی پناهنده گی در انتظار بررسی یا درخواستی تنظیم وضعیت را دارند
 • قبل از انقضای آزادی مشروط اولیه خود، درخواست پناهنده گی یا AOS کردید

برای ثبت درخواست تجدید آزادی مشروط، باید فورم I-131 اصلاح شده را خانه پری و تسلیم نمایید. این کار را آنلاین یا از طریق پوست انجام داده می توانید. فورم I-131 هم درخواست تجدید آزادی مشروط و هم درخواست تمدید جواز وظیفه شما را انجام می دهد. هیچ فورم دیگری لازمی نیست.

مکمل کردن فورم هزینه ندارد. مجانی است.

نکته هایی برای درخواست تجدید آزادی مشروط:

 • کارت EAD خود را نگاه کنید تا مطمئن شوید معلومات با آنچه در فورم درج کردید مطابق است. این مورد به شمول املای نام، تاریخ ولادت و نمبر A می شود.
 • ثبت درخواست آنلاین شما را در جلوگیری از غلط های عام کمک کرده می تواند. اگر انتخاب کردید آفلاین درخواست دهید، ضرورت به یک حساب myUSCIS خواهید داشت. 
 • درخواستی را سریع ثبت کنید تا معرض خطر وقفه در وضعیت و از دست دادن دسترسی به مزایا و خدمات قرار نگیرید. 
 • حتی اگر درخواست شما برای دیگر وضعیتی مثل پناهنده گی در انتظار بررسی است، درخواست تجدید آزادی مشروط کرده می توانید.
 • لست اسناد را
 • که باید تهیه کنید، به شمول یک کاپی از EAD و I-94 خود را بررسی نمایید. (این لست همچنان به زبان دری / Dari پښتو / Pashto فراهم است)
 • این سوالات عام را بررسی کنید  
 • برگه راهنمایی USCIS را مرور کنید

ویزه مهاجرت ویژه (SIV )

اگر حداقل یک سال برای دولت ایالات متحده، یک پیمانکار ایالات متحده، یا ISAF در افغانستان استخدام شدید، می توانید درخواست SIV دهید. وقتی که I-360 SIV تایید شده دارید، با فورم I-485 برای گرین کارت درخواست کرده می توانید. 

هیچ هزینه ای برای درخواست گرین کارت برای SIV های افغان وجود ندارد. شما همچنان از وقت رسیدگی سریع تری بهرهمند خواهید شد. تقریبا 6 ماه وقت را در بر می گیرد.

پناهنده گی

هرگاه برای فرار از آزار و شکنجه مجبور به ترک افغانستان شدید و وضعیت SIV یا پناهنده گی ندارید ، ممکن است واجد شرایط پناهنده گی باشید. 

درخواست پناهنده گی یک پروسه طولانی است اما راهی را برای اقامت دائمی قانونی در ایالات متحده ارائه می نماید.

نحوه درخواست پناهندگی را بیاموزید. پس از تایید پناهندگی، واجد شرایط دریافت مزایای خاصی خواهید بود. یک سال پس از تایید پرونده پناهندگی خویش می توانید برای گرین کارت خود اقدام کنید.

(https://www.youtube.com/watch?v=GXL_oR1psVI&feature=youtu.be)

پناهنده

اگر به عنوان پناهنده وارد ایالات متحده شده اید، می توانید یک سال پس از ورود برای گرین کارت خود اقدام کنید. اداره اسکان مجدد میتواند شما را در عرصه دریافت  مشوره های حقوقی و قانونی برای درخواست بناهندگی همکاری نمایند.

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS)

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) برای شما اجازه میدهد بطور موقت در ایالات متحده زندگی نمایید. شما با داشتن وضعیت دیگری میتوانید وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) را نیز داشته باشید. تنها با داشتن وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) شما نمیتوانید به گرین کارت درخواست بدهید.

نحوه درخواست وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) افغانستان را بیاموزید.

در صورتیکه آدرس خانه شما  بطور دایمی و یا موقتی تغیر مینماید ، باید در مدت 10 روز به اداره مهاجرت (USCIS ) اطلاع دهید. ازین فورم استفاده نمایید. 

مجوز کار

اگر وضعیت واجد شرایط داشتید برای یک مجوز کار یا یک سند مجوز وظیفه (EAD) درخواستی کرده می‌توانید. این مورد به شمول پناهندگان، پناهجویان، وضعیت حفاظت شده موقتی و آزادی مشروط می‌باشد. درباره پروسه درخواستی بیشتر بفهمید.

USCIS به گونه اتومات آزادی مشروط و مجوز کار را برای اشخاص دارای آزادی مشروط افغان تمدید خواهد کرد که یکی از شرایط ذیل را دارند:

 • یک درخواستی پناهنده گی در انتظار بررسی یا درخواستی تنظیم وضعیت را دارند
 • قبل از انقضای آزادی مشروط اولیه خود، درخواست پناهنده گی یا AOS می‌کنند

کمک برای افغان ها در ایالات متحده آمریکا.

 خط مجازی اسکان مجدد (VRL) منبعی برای هر افغانی است که هنوز به یک آژانس اسکان مجدد متصل نیست یا مشکل در دریافت مزایا یا منابع دارد. برای ارتباط با کارکنان زبان دری و پشتو می توانید با شماره  212-551-3010تماس بگیرید یا به [email protected] ایمیل کنید. 

USCIS همچنین دارای  مراکز پشتیبانی افغان در شهرهای مختلف است تا به شما در درک گزینه های خود و درخواست خدمات مستقیم کمک کند. 

منافع عامه

اگر وضعیت پناهنده گی، پناهجویی، SIV یا آزادی مشروط دارید، می توانید از مزایای جابجایی و منافع عامه مستفید شوید که شما را کمک می کند در جامعه جدید خود مستقر شوید.

شما باید بین 31 جولای 2021 و 30 سپتمبر 2023 در ایالات متحده وضعیت آزادی مشروط داشته باشید تا واجد شرایط دریافت این منافع باشید . اگر شما بعد از ۳۰/سپتمبر/۲۰۲۳ شامل پرول شده آید، پس تنها اشخاص ذیل میتواند که امتیازات عامه را به دست آورند.

اگر شما پس از 1 اکتوبر 2023 با وضعیت آزادی مشروط داخل ایالات متحده آمریکا شدید، باید یکی از نفرات ذیل باشید:

 • یک همسر یا طفل یک شخص افغان دارای آزادی مشروط
 • یک ولی یا سرپرست قانونی یک طفل بدون همراه دارای آزادی مشروط

همه دیگر افغان هایی که پس از 1 اکتوبر 2023 با وضعیت آزادی مشروط داخل ایالات متحده آمریکا شدند، واجد شرایط خدمات جابجایی و منافع عامه نخواهندبود. این منافع به دارنده‌گان وضعیت محافظت شده موقت (TPS) ارایه نمی‌شوند.

این منافع عبارتند از:

یکجا شدن با خانوده

شما می توانید برای همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال خویش برای آمدن به ایالات متحده درخواست دهید. بیشتر بدانید.

 • دارندگان گرین کارت از فورم I-130 استفاده نمایند
 • پناهندگان و پناهجویان از فورم I-730 استفاده نمایند
 • دارندگان کارت سبز SIV فرم  I-824را تشکیل می دهند
 • پرولی از فورم DS-4317 استفاده نمایند

حمایت های ضروری ابتدایی

هنگامی که برای اولین بار وارد ایالات متحده می شوید، می توانید در مورد مسکن، غذا، سازگاری با فرهنگ ایالات متحده و سایر نیازهای اولیه کمک بگیرید. برای مدت 30 تا 90 روز اول این امر توسط اداره های اسکان مجدد پناهندگان از طریق خدمات پذیرش و استقرار (R&P) یا برنامه کمک های مشروط افغان (Afghan Parolee Assistance Program) ارائه می شود.

این خدمات ممکن است توسط اداره اسکان مجدد یا توسط رضاکاران اجتماعی ارائه شود.

(https://www.youtube.com/watch?v=RhtfqaHHoIw&list=PL7yrjDmbtJ8Su227zK38nDzfCoXeSxAN1)

خدمات اجتماعی

دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR Office of Refugee Resettlement) کمک خدمات و همکاری ها را در عرصه کاریابی – مدیریت کیس ها – و ساییر خدمات را مانند صنوف زبان انگلیسی توسط دفتر اسکان مجدد بناهندگان و ادارات اجتماعی غیر انتفاعی (Community-based organizations NGOs) را ارایه میدارد.

انواع خدمات دراز مدت مناطق مختلف متفاوت میباشد بنا دفتر اسکان

کمک های نقدی عامه

وقتیکه شما برای اولین بار داخل ایالات متحده میشود برای تان امکان ارایه کمک های نقدی وجود دارد- زمان و مقدار آن نظر به تعداد فامیل- سن – منطقه متفاوت میباشد. در صورتیکه وظیفه دریافت نمودید مقدار ان کاهش و یا هم متوقف خواهد گردید. 

برنامه های نقدی عامه عبارتند از:

 • کمک نقدی پناهندگان ORR (برای بزرگسالان بدون فرزند).
 • کمک های موقت برای خانواده های نیازمند (TANF) برای خانواده های دارای فرزند.
 • برنامه عواید حمایتی برای افراد مسن، نابینا یا معلول.

خدمات صحی و بیمه درمانی

در ایالات متحده، اکثر مردم از بیمه صحی برای کمک به پرداخت هزینه های مراقبت های صحی استفاده می کنند. نوع بیمه ای که می توانید دریافت کنید نظر به ایالت و شرایط خود شما متفاوت میباشد.  بعد  از شروع کار، ممکن است شما از طریق شغل خود بیمه صحی را دریافت نمایید. افغان ها همچنین ممکن است از  کمک های دولتی در زمینه مراقبت های صحی

 برخوردار شوند. 

هر شخصی می تواند از طریق کلینیک سلامت جامعه به مراقبت دسترسی داشته باشد. اگر احساس غمگینی یا افسردگی می کنید، یاد بگیرید که چگونه درخواست کمک برای سلامت روان بکنید.

کمک غذایی ماهانه

برنامه کمک تغذیه غذایی (SNAP) یک برنامه دولتی است که به مردم کمک می کند تا زمانی که پول کافی ندارند هزینه غذا را پرداخت کنند. دفتر اسکان مجدد پناهندگان می تواند به شما کمک کند تا برای این برنامه درخواست دهید.

شما کارتی دریافت خواهید کرد که مانند یک کارت نقدی است که می توانید در فروشگاه مواد غذایی از آن استفاده کنید. مقدار پولی که دریافت می کنید بستگی دارد که در کدام ایالت هستید و چند نفر در خانواده شما هستند. هنگامی که شروع به کار کردید، مبلغ آن ممکن است کاهش یابد و یا هم متوقف شود.

کمک به خانواده های دارای فرزندان

اگر بچه دارید، ممکن است بتوانید در حین کار برای پرداخت هزینه مراقبت از کودک کمک بگیرید.

همچنین می‌توانید برای کودکان خردسال از جمله دوره ابتداییه، بازدید اطفال در منزل و کمک‌ های غذایی که از طریق نهادی ها/برنامه های ذیل ارائه می‌شود، مستفید شوید:

 • Head Start (هید ستارت)
 • Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program (برنامه بازدید مادران باردار، نوزادان و کودکان)
 • Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (برنامه تغذیه مکمل ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان)

خدمات کاریابی

برنامه ها برای دریافت کار – ترتیب و تهیه خلص سوانح و خدمات آموزش زبان انگلیسی و آموزش های فنی بمنظور دریافت شغل وجود دارد. شما میتوانید از طریق دفاتر اسکان مهاجرین محلی و دیپارتمنت های خدمات نیرو کار (Workforce Services) همکاری دریافت نمایید.

برای دریافت معلومات در مورد جواز کار و خدمات نحوه ثبت نام برای فرصت های کاریابی در این لینک مراجعه نمایید.

کمک برای تهیه مسکن/محل زیست

اگر درآمد پایینی دارید، ممکن است بتوانید از دولت برای پرداخت هزینه مسکن از طریق برنامه های مسکن عامه HUD و سکشن 8 کمک دریافت نمایید. قابل ذکر است که این برنامه ها معیاد طولانی را در بر میگیرد.

برای دریافت معلومات بیشتر در این لینک مراجعه نمایید.

مهم است بفهمید که خدمات ممکن است از مکانی به مکان دیگر در ایالات متحده آمریکا متفاوت باشند.

معلومات این صفحه از DHS, USCIS, IRAP, CLINIC, MPI, و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک