دسته بندی موقف قانونی افغانها و گزینه های مزایا

دسته بندی موقف قانونی افغانها

اتباع افغان در ایالات متحده دارای شرایط قانونی مهاجرتی متفاوتی هستند. این احتمال وجود دارد که برای به دست آوردن وضعیت دائمی قانونی در ایالات متحده، باید مدارک قانونی بیشتری را ارائه نمایند.

در مورد مراحل مختلفی که باید برای این پروسه ها انجام دهید بیاموزید:

 • دارنده برنامه های بشر دوستانه واجد شرایط برای SIV
 • ویزه های بشردوستانه که واجد شرایط ویزه خاص مهاجرتی (SIV) نمیباشند
 • گیرنده ویزای مهاجرتی ویژه (SIV).
 • دارنده وضعیت حفاظت موقت (TPS).
 • پناهنده
 • مهاجرت

شما می توانید برای بیش از یک پروسه  مهاجرت به طور همزمان درخواست دهید. ثبت درخواست پناهندگی (Asylum) و یا وضعیت حفاظت موقت TPS همزمان روند درخواست SIV شما را بطیع نمی سازد.

این بسیار مهم است که شما مشوره های بناهدگی مهاجرتی را از مشاور حقوقی و مسول تصدیق شده بدست بیاورید. شما می توانید از این لینک کمک خدمات حقوقی پروژه افغان  (PALA)  دریافت نمایید.

برنامه های بشر دوستانه واجد شرایط برای ویزای مهاجرت ویژه  (SIV)

اگر شما درخواست دهنده برنامه های بشر دوستانه با مهر OAR هستید، اما هنگام ورود به ایالات متحده، فورم I-360 تایید شده ندارید، موقف شما موقت بوده و مدت 2 سال طول می کشد تا برای اقامت در ایالات متحده باید اقدامات بیشتر انجام دهید.

اگر حداقل یک سال با دولت ایالات متحده، یک پیمانکار ایالات متحده، یا آیساف در افغانستان استخدام شده باشید، می توانید برای SIV درخواست دهید.

دارنده ویزای مهاجرتی خاص (SIV) با مهر SI/SQ

هنگامی که I-360 SIV تایید شده دارید، می توانید با ستفاده از فورم I-485 برای گرین کارت اقدام کنید.

دارنده برنامه بشر دوستانه (Humanitarian Parole) که واجد شرایط SIV نمیشوند

اگر شما دارنده ویزه بشردوستانه با مهر OAR هستید، موقف شما موقعت بوده و برای مدت ۲ سال میباشد. اشخاصیکه برای برنامه SIV واجد شرایط نمیباشند باید برای ساییر بروسه ها مورد تایید قرار بگیرند تا گرین کارت خویش را بدست بیاورند. برای بسیاری از افغان ها در این شرایط بهترین گزینه ممکن درخواست پناهندگی (Asylum) میباشد.

پناهندگی

اگر شما بخاطر تهدید ها مجبور به ترک افغانستان گردیده اید و دارنده کیس SIV یا ویزه بشردوستانه (Parole) نمی باشید، ممکن است واجد شرایط  پناهندگی (Asylum) باشید. درخواست  پناهندگی (Asylum) یک پروسه طولانی است.

شما باید در ظرف یک سال پس از ورود به ایالات متحده درخواست خود را ارایه کنید، اگر قبل از انقضا ویزه بشردوستانه  خویش درخواست دهید، ممکن است واجد شرایط معافیت از مهلت یک ساله باشید.

نحوه درخواست پناهندگی را بیاموزید.

(https://www.youtube.com/watch?v=GXL_oR1psVI&feature=youtu.be)

پس از تایید پناهندگی، واجد شرایط دریافت مزایای خاصی خواهید بود. یک سال پس از تایید پرونده پناهندگی خویش می توانید برای گرین کارت خود اقدام کنید.

پناهنده

اگر به عنوان پناهنده وارد ایالات متحده شده اید، می توانید یک سال پس از ورود برای گرین کارت خود اقدام کنید. اداره اسکان مجدد میتواند شما را در عرصه دریافت  مشوره های حقوقی و قانونی برای درخواست بناهندگی همکاری نمایند.

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS)

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) برای شما اجازه میدهد بطور موقت در ایالات متحده زندگی نمایید. شما با داشتن وضعیت دیگری میتوانید وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) را نیز داشته باشید. تنها با داشتن وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) شما نمیتوانید به گرین کارت درخواست بدهید. با داشتن مدرک موقت شما میتوانید به شما امکان می دهد به طور موقت در ایالات متحده بمانید. می توانید TPS را به همراه وضعیت دیگری داشته باشید. اگر فقط TPS دارید، واجد شرایط درخواست گرین کارت نیستید.

نحوه درخواست وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) افغانستان را بیاموزید.

در صورتیکه آدرس خانه شما  بطور دایمی و یا موقتی تغیر مینماید ، باید در مدت 10 روز به اداره مهاجرت (USCIS ) اطلاع دهید. ازین فورم استفاده نمایید. 

مزایا برای افغان هایی که وارد ایالات متحده می شوند.

شما می توانید برای جابجا شدن در محیط جدید از همکاری های لازم مستفید شوید. باید بیاموزید که چه نوع خدمات و مزایا برای افراد دارنده قضیه های مهاجرت  ، بناهندگی ، ویزه های مهاجرت خاص و بشردوستانه وجود دارد .

دارندگان وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) واجد شرایط مزایای عامه نمیباشند.

یکجا شدن با خانوده:

شما می توانید برای همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال خویش برای آمدن به ایالات متحده درخواست دهید. بیشتر بدانید.

 • دارندگان گرین کارت از فورم I-130 استفاده نمایند
 • پناهندگان و پناهجویان از فورم I-730 استفاده نمایند
 • پرولی از فورم DS-4317 استفاده نمایند

حمایت های ضروری ابتدایی

هنگامی که برای اولین بار وارد ایالات متحده می شوید، می توانید در مورد مسکن، غذا، سازگاری با فرهنگ ایالات متحده و سایر نیازهای اولیه کمک بگیرید. برای مدت 30 تا 90 روز اول این امر توسط اداره های اسکان مجدد پناهندگان از طریق خدمات پذیرش و استقرار (R&P) یا برنامه کمک های مشروط افغان (Afghan Parolee Assistance Program) ارائه می شود.

این خدمات ممکن است توسط اداره اسکان مجدد یا توسط رضاکاران اجتماعی ارائه شود.

(https://youtu.be/RhtfqaHHoIw)

خدمات مجازی

برنامه  (VAPA) خدمات مجازی و حمایتی را برای دارندگان ویزه بشردوستانه افغان که به خدمات APA دسترسی نداشته اند ارائه می کند.

شما می توانید با شماره ۸۵۵.۳۴۱.۵۴۵۶ تماس بگیرید یا به ایمیل ادرس [email protected] بخاطر ارزیابی واجد شرایط بودن تماس بگیرید.

خدمات اجتماعی

دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR Office of Refugee Resettlement) کمک خدمات و همکاری ها را در عرصه کاریابی – مدیریت کیس ها – و ساییر خدمات را مانند صنوف زبان انگلیسی توسط دفتر اسکان مجدد بناهندگان و ادارات اجتماعی غیر انتفاعی (Community-based organizations NGOs) را ارایه میدارد.


انواع خدمات دراز مدت مناطق مختلف متفاوت میباشد بنا دفتر اسکان مجدد ساحه خویش را بیدا نمایید و هجچنان برای دریافت معلومات بیشتر با ساییر دفتر های خدماتی محلی در این لینک مراجعه کنید FindHello.

کمک های نقدی عامه

وقتیکه شما برای اولین بار داخل ایالات متحده میشود برای تان امکان ارایه کمک های نقدی وجود دارد- زمان و مقدار آن نظر به تعداد فامیل- سن – منطقه متفاوت میباشد. در صورتیکه وظیفه دریافت نمودید مقدار ان کاهش و یا هم متوقف خواهد گردید. 

برنامه های نقدی عامه عبارتند از:

 • کمک نقدی پناهندگان ORR (برای بزرگسالان بدون فرزند).
 • کمک های موقت برای خانواده های نیازمند (TANF) برای خانواده های دارای فرزند.
 • برنامه عواید حمایتی برای افراد مسن، نابینا یا معلول.

درباره مدیریت پول در ایالات متحده بیشتر بدانید.

خدمات صحی و بیمه درمانی

در ایالات متحده، اکثر مردم از بیمه صحی برای کمک به پرداخت هزینه های مراقبت های صحی استفاده می کنند. نوع بیمه ای که می توانید دریافت کنید نظر به ایالت و شرایط خود شما متفاوت میباشد.  بعد  از شروع کار، ممکن است شما از طریق شغل خود بیمه صحی را دریافت نمایید.

تمام افراد – حتی اگر بیمه صحی هم نداشته باشد – میتوانتد از طریق کلینیک های محلی به مراقبت صحی دسترسی بیدا نمایند. درباره گزینه های پوشش صحی برای مهاجران افغان در لینک ذیل مراجعه نموده و بیشتر بدانید.

کمک غذایی ماهانه

برنامه کمک تغذیه غذایی (SNAP) یک برنامه دولتی است که به مردم کمک می کند تا زمانی که پول کافی ندارند هزینه غذا را پرداخت کنند. دفتر اسکان مجدد پناهندگان می تواند به شما کمک کند تا برای این برنامه درخواست دهید.


شما کارتی دریافت خواهید کرد که مانند یک کارت نقدی است که می توانید در فروشگاه مواد غذایی از آن استفاده کنید. مقدار پولی که دریافت می کنید بستگی دارد که در کدام ایالت هستید و چند نفر در خانواده شما هستند. هنگامی که شروع به کار کردید، مبلغ آن ممکن است کاهش یابد و یا هم متوقف شود.

کمک به خانواده های دارای فرزندان

اگر دارای اطفال هستید ، ممکن است در حین واجد شرایط برای دریافت هزینه برداخت برای نگهدار اطفال/کودکستان مستفید شوید.

همچنین می‌توانید برای کودکان خردسال از جمله دوره ابتداییه، بازدید اطفال در منزل و کمک‌ های غذایی که از طریق نهادی ها/برنامه های ذیل ارائه می‌شود، مستفید شوید:

 • Head Start (هید ستارت)
 • Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program (برنامه بازدید مادران باردار، نوزادان و کودکان)
 • Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) (برنامه تغذیه مکمل ویژه برای زنان، نوزادان و کودکان)

خدمات کاریابی

برنامه ها برای دریافت کار – ترتیب و تهیه خلص سوانح و خدمات آموزش زبان انگلیسی و آموزش های فنی بمنظور دریافت شغل وجود دارد. شما میتوانید از طریق دفاتر اسکان مهاجرین محلی و دیپارتمنت های خدمات نیرو کار (Workforce Services) همکاری دریافت نمایید.

برای دریافت معلومات در مورد جواز کار و خدمات نحوه ثبت نام برای فرصت های کاریابی در این لینک مراجعه نمایید.

کمک برای تهیه مسکن/محل زیست

اگر درآمد پایینی دارید، ممکن است بتوانید از دولت برای پرداخت هزینه مسکن از طریق برنامه های مسکن عامه HUD و سکشن 8 کمک دریافت نمایید. قابل ذکر است که این برنامه ها معیاد طولانی را در بر میگیرد. برای دریافت معلومات بیشتر در این لینک مراجعه نمایید.

مهم است بدانیم اینکه اسکان مجدد افغانهای یک برنامه بزرگ تخلیه است. خدمات ممکن است از یک محل با محل دیگر در ایالات متحده متفاوت باشد.

اطلاعات این صفحه از برنامه IRAP U.S. Special Immigrant Visa Program, CLINIC, Migration Policy Institute (MPI), و Switchboard TA بدست امده است.تشکر ویژه از دوستان ما در CWS برای بررسی قانونی آنها در مورد وضعیت افغانها.

این صفحه فقط برای هدف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. USAHello مشوره حقوقی ارائه نمی دهد، و همچنین هیچ یک از مطالب ما به عنوان مشاوره حقوقی در نظر گرفته نشده است. هیچ هزینه ای برای درخواست وجود ندارد.