په متحده ایالاتو کې د ژوند برابرول

د سرچینو د اړونده مرکز محتويات په ژبو هم ژباړل شوي دي:

په متحده ایالاتو کې د افغان بې ځایه شویو لپاره د ژوند د برابرولو په اړه معلومات پیداکړئ. زده کړئ چې څنګه کور پیدا کولی شئ، د موټر چلولو جواز ترلاسه کړئ او نوي ښار ته کډه شئ. په متحده ایالاتو کې د کورني ژوند، د ماشوم پالني، او والدینو د قانون په اړه معلومات ترلاسه کړئ.