زدکړه

په متحده ایالاتو کې، هرڅوک د زدکړې حق لري. ټول هغه څه چې تاسو ورته اړتيا لرئ لکه د متحده ایالاتو د ښوونځي د سیسټم او دا چې څنګه خپل ماشوم ښوونځي ولېږئ په اړه يې بشپر معلومات ترلاسه کړئ. د يو بالغ شخص په توګه ښوونځي ته ستاسو د تګ، د عمومي تعلیمي پراختیايي ازمویني يا ®GED او د کالج په اړه ډېر څه زده کړئ. د انګلیسي ژبي د زدکړي په برخه کې مرسته ترلاسه کړئ.

older woman holding laptop with her arm raised
د USAHello انلاین ټولګي د هرچا پر مخ خلاص دي

د USAHello ټولګي وړیا دي او د کډوالو او مهاجرو لپاره جوړ شوي دي. د خپل د ®GED ازموینې لپاره ځان چمتو کړئ یا د متحده ایالاتو تبعه شئ.

زموږ د وړیا ټولګیو په اړه ډېر څه زده کړئ

ایا تاسو د تعلیم په اړه د نورو معلوماتو په لټه کې یاست؟

تاسو کولای شئ زموږ د ټولو تعلیمي پاڼو لیست وګورئ.