زدکړه

په متحده ایالاتو کې، هرڅوک د زدکړې حق لري. ټول هغه څه چې تاسو ورته اړتيا لرئ لکه د متحده ایالاتو د ښوونځي د سیسټم او دا چې څنګه خپل ماشوم ښوونځي ولېږئ په اړه يې بشپر معلومات ترلاسه کړئ. د يو بالغ شخص په توګه ښوونځي ته ستاسو د تګ، د عمومي تعلیمي پراختیايي ازمویني يا ®GED او د کالج په اړه ډېر څه زده کړئ. د انګلیسي ژبي د زدکړي په برخه کې مرسته ترلاسه کړئ.

د USAHello انلاین ټولګي د هرچا لپاره پرانیستي دي

د USAHello له لوري د کډوالو او مهاجرینو لپاره جوړ شوي ټولګي وړیا دي. د خپلې ®GED ازموینې لپاره ځان چمتو کړئ او د متحده ایالاتو تبعه شئ.

زموږ د وړیا ټولګیو په اړه زده کړئ

ایا تاسو د تعلیم په اړه د نورو معلوماتو په لټه کې یاست؟

تاسو کولای شئ زموږ د ټولو تعلیمي پاڼو لیست وګورئ.