د ماشومانو لپاره زدکړه

د متحده ایالاتو د ښوونځي سيسټم کېدای شي ستاسو د هيواد د تعليمي سيسټم سره توپير ولري. د ښوونځي د مختلفو کچو په اړه ډېر څه زده کړئ. دا معلومه کړئ چې څنګه خپل ماشوم په ښوونځي کې شامل کړئ. د خپل ماشوم حقونه درک کړئ. په ښوونځي کې د خپل ماشوم د ښه چلند کولو په اړه لارښوونې ترلاسه کړئ.