کورنی ژوند

ایا ستاسو کورنۍ په متحده ایالاتو کې نوې ده؟ د کورني ژوند په اړه هغه معلومات ترلاسه کړئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ. د والدینو د مسؤوليتونو او د ماشوم د قوانینو په اړه ډېر څه ولولئ. د کورنۍ د مسؤوليتونو، د مشرانو لپاره د سرچینواو دا چې د خپلو ماشومانو لپاره د ورځني پاملرنې خدماتو ته څنګه لاسرسی ولرئ په اړه يې ډېر څه زده کړه کړئ.