یو مسلک انتخاب کړئ

ایا تاسو غواړئ یو بله دنده ترلاسه کړئ؟ تاسو کولای شئ د ډيرو مختلفو مسلکونو څخه يو مسلک غوره کړئ. په متحده ایالاتو کې د نويو راغلو کسانو لپاره د ښو فرصتونو ترڅنګ د کاري ساحو په اړه ډېر څه ولولئ. د غوره دندي د ترلاسه کولو لپاره د روزنيزو پروګرامونو او نورو اړونده ګامونو په اړه ډېر څه زده کړئ.