په خپله دنده کې

داسې لارې چاري شته چې تاسو ته ډاډ درکوي چې په متحده ایالاتو کې په خپله دنده کې بریالي یاست. تاسو د خپلو حقونو او په کارځای کې د نورو سره د چلند په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. د ترفيع یا لوړ معاش د ترلاسه کولو لپاره غوره لاري چاري پيدا کړئ. دا چې د دندي پرېښودلو يا له دندي څخه د ګوښه کېدلو په صورت کې باید څه وکړئ، په اړه يې معلومات ترلاسه کړئ.