Kodi ni kitu gani

Kiingereza piaKiingereza hakuna

Kodi ni kiasi cha pesa watu wanachangia gharama za kuendesha nchi au jamii. Kwa mfano, kodi kulipa shule, hospitali, na barabara. Wakati wananchi na wamiliki wa kadi ya kijani kulipa kodi, wanalipa sehemu yao ya programu zinazowasaidia.

Taxes are amounts of money people contribute to the costs of running a country or community. For example, taxes pay for schools, hospitals, and roads. When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

How to pay taxes in the US: understanding the forms and process

Kodi ni kitu gani?

What is a tax?

Kodi ni kiasi cha pesa kinacholipwa kwa serikali. Serikali ni pamoja na Serikali kuu, serikali za majimbo, na serikali za wilaya na miji. Kama unalipwa mshahara, ukitumia pesa kununua vitu au huduma au unamiliki ardhi huna budi kulipa kodi ya aina moja au nyingine. Raia pamoja na wageni rasmi wanapolipa kodi wanalipia mgawo wao wa programu zinazowanufaisha wao pamoja na jumuiya yao. Kwa mfano kodi zinalipia shule, hospitali na mabarabara.

A tax is an amount of money we pay to governments. Governments include federal government, state governments, and the smaller, local governments that run counties and cities. If you earn money, spend money, or own property in America, you will pay taxes of one kind or another. It is important to understand how to pay taxes in the right way.

Kodi ya mapato ni kodi gani?

What is income tax?

How do I pay taxes

Income tax is a tax on your income (what you earn or receive every year). People pay income tax to the federal government and to most state governments. (Some states, such as New Hampshire and Florida, do not charge income tax.) Federal income tax is collected by the Internal Revenue Service (IRS) and goes to the US Treasury. State income tax goes to state revenue departments.

Kodi ya mapato ni kodi ya mishahara ikiwa pamoja na pesa zozote zingine ulizolipwa katika muda wa mwaka mmoja. Watu hulipa kodi ya mapato kwa Serikali Kuu na takribin serikali zote za majimbo. (Majimbo mengine kama New Hampshire na Florida hayadai kodi ya mapato). Kodi ya mapato ya Serikali kuu hukusanywa na idara ya Serikali Kuu iitwayo “Internal Revenue Service” nazo pesa hizo zinaendea Hazina ya Serikali Kuu. Kodi ya mapato ya serikali ya jimbo inaendea idara ya mapato ya jimbo.

The rate, or amount, of income tax you pay depends on how much you earn and what your expenses are. People who earn or receive more money pay more in taxes than people who get less money.

Kiwango au kiasi cha kodi unacholipa kinatokana na kiasi cha malipo pamoja na gharama za kazi au biashara unayofanya.

Other things affect how much you pay. If you have children, you get a large tax credit to help you with the costs of raising a family. A tax credit means you pay tax on less of your income.

Mambo mengine yanaathiri kiasi gani unacholipa. Ikiwa una watoto, unapata mkopo mkubwa wa kodi ili kukusaidia kwa gharama za kukuza familia. Mkopo wa kodi unamaanisha kulipa kodi kwa chini ya mapato yako.

Getting married can affect how much tax you pay, too. Single people get a lower tax credit than a married couple, so they may pay more tax. But married couples who both work may pay more tax together than when they were single.

Kuoa ndoa kunaweza kuathiri kodi nyingi unazolipa, pia. Watu wa pekee wanapata mikopo ya kodi ya chini kuliko wanandoa wa ndoa, hivyo wanaweza kulipa kodi zaidi. Lakini wanandoa ambao wote wanafanya kazi wanaweza kulipa kodi zaidi pamoja na wakati walipokuwa wakiwa waume.

How do I file a tax return?

Kuandikisha malipo ya kodi ya mapato.

Every year, workers and businesses have to calculate their income for the year before. Then they figure out how much tax they owe and send their figures to the government. This process is called “filing a tax return.” Many people have already paid their taxes by the time they file their tax return. This is because an amount for taxes is taken from their regular paychecks before they get paid. Sometimes, your tax return may show you’ve already paid too much tax, and the government owes you a refund!

Kila mwaka, wafanya kazi pamoja na wamiliki wa biashara hutakiwa kukadiria mapato ya mwaka ule uliopita. Halafu wanakadiria kiasi gani kinachodaiwa na serikali wakazituma makadirio yote kwa serikali. Mlolongo huu unaitwa “uandikaji wa makadirio ya kodi ya mapato.” Watu wengine watakuwa wameshalipa kodi hadi wanapoandikisha makadirio ya kodi ya mapato. Malipo hayo yanatokana na kukatwa mishahara kila mwezi kiasi kinachowekwa akiba hadi wafanye uandikaji wa makadirio ya kodi ya mapato. Mara kwa mara unarudishiwa kiasi fulani kutokana na akiba ile kuzidi kiasi cha kodi unachodaiwa!

Important note: You must tell the truth on your tax return. If you are not a US citizen, this is particularly important, because mistakes on your taxes return can get you deported. If you are a legal permanent resident (green card holder), make sure you declare all your income. Read the USCIS information about taxation of resident aliens.

Madaraka yangu kuhusu kodi ni nini?

Do I need to file a tax return?

Ama unadaiwa kodi au unadai serikali kiasi, ni wajibu wako kuandikisha makadirio kwa serikali kila mwaka kabla ya “tarehe 15 mwezi wa nne.” Utatumia fomu ya kiserikali kuandikisha makadirio. Fomu hii ni ndefu ikiuliza maswali mengi kuhusu mapato na gharama zako.

Whether you owe taxes or the government owes you, it is your responsibility to know when and how to pay taxes. You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. You will send in your tax return on a form printed by the government. The forms are very long and ask for lots of details about your income and expenses.

Kuomba msaada

What if I do not have a social security number?

Kama unatatizwa usijali. Msaada unapatikana. Vyama vingi vya jumuiya na mashiriki kwa wakimbizi hutoa msaada. Kama wewe ni mkimbizi wa muda mfupi, omba msaada katika ofisi ya wakimbizii. Hata kama wewe si mkimbizi, serikali ina programu yenye kuwasaidia watu wanaohitaji msaada. Programu iitwao “Volunteer Income Tax Assistance (VITA) hutoa msaada usio na bei kuwasaidia watu ambao mapato yao ni $54,000 au kasoro kwa mwaka pamoja na wale ambao ni vilema na wale ambao wanashida katika kuongea Kiingereza. Ukarasa huu una maarifa juu ya VITA. Unaweza kupata msaada upesi ambao uko karibu nawe kwa kutumia “kitafutaji hiki cha VITA”. Mahali pengine hutoa msaada katika lugha tofauti mifano ni: Kiespania, Kiarabu, Kichina na kadhalika.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes. You can pay taxes without a social security number. You can use an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). The Internal Revenue Service will give you an ITIN if you are not eligible for a social security number (SSN). Find out how to apply for or renew an ITIN in English or apply for or renew an ITIN in Spanish.

Kutumia barua pepe kuandikisha makadirio ya mapato.

What if I am undocumented?

Ukipendelea kutumia barua pepe ukifanya wewe mwenyewe, kuna programu kadhaa zu kutumika. Kodi ya Turbo. Lakini una kulipa kodi ya Turbo.

If you earn income in the United States, the law says you should pay taxes even if you are not a legal resident. You use use an ITIN to pay taxes. Paying taxes when you are undocumented can help to show you have “good moral character.” Showing good moral character is important if you apply for a cancellation of removal and green card in the future. However, USAHello advises that you talk to an immigration professional before you apply for an ITIN. You can find free and affordable legal services in your area.

Au unaweza kwenda moja kwa moja kwa tovuti ya “IRS Freefile” ndipo uanze mlolongo.

How do I get help paying taxes?

Jifunze zaidi

If you are having a hard time understanding how to pay taxes, do not worry. You can get help. Many community and resettlement organizations offer assistance. If you are a recently resettled refugee, ask for help at your resettlement office.

Even if you are not a refugee, the government has a program to help people who need it. The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program offers free tax help to people who earn $54,000 a year or less, to people with disabilities, and to people with limited English. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. Many places offer help in Spanish, Arabic, Chinese and other languages.

Find help near you

Use FindHello to search for services and resources in your city.

Anza utafutizi wako

Filing your tax return online

If you prefer to file your own tax return, there are several programs you can use, including the most common one, Turbo Tax. But you do have to pay for Turbo Tax.

You can also go straight to the IRS Freefile website and start the process there.

Learn more


The information on this page comes from the US government and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Ukurasa huu alimsaidia wewe? Uso Unaocheka Ndio Frown uso La
Asante kwa maoni yako!