Jwenn. Aprann. Pwospere.

Yon sant sou entènèt pou enfòmasyon ak edikasyon pou refijye, moun k ap chèche azil, imigran ak kominote akeyan yo. Gade yon videyo pou w aprann plis.

Pran yon klas gratis sou entènèt

USAHello gen kou gratis nan plizyè lang. Klas nou yo prepare ou pou tès GED® avèk tès sitwayen ameriken. Aprann nenpòt kote, nenpòt lè, epi etidye nan pwòp ritm ou.

Aprann nenpòt kote

Etidye sou telefòn ou oswa sou yon òdinatè. Aprann nenpòt lè, kèlkeswa kote ou ye.

Fasil pou itilize

Ale nan pwòp vitès ou. Li leson epi pran egzamen otan ou vle.

Fèt pou ou

Klas nou yo te fèt pou elèv k ap aprann lang anglè.

Klas GED®

Etidye pou diplòm GED® ou sou Entènèt. Avèk yon diplòm lekòl segondè, ou ka ale nan kolèj oswa jwenn yon pi bon travay.

Pran klas la
Klas sitwayènte

Prepare pou tès sitwayènte ameriken an. Aprann kisa pou w atann nan entèvyou ou a epi pratike anglè pandan w ap etidye.

Pran klas la
FindHello app Houston search map
Jwenn èd toupre w

Jwenn èd legal, kou anglè, klinik sante, sipò lojman, ak plis ankò. Chèche yon kat jeyografik lokal ak yon lis sèvis pou imigran nan peyi Etazini ak aplikasyon FindHello a.

Kòmanse rechèch ou an