Imigrasyon

A small 5-pointed star icon

Ki sa ou ta renmen aprann sou?

Dwa w yoVisa avèk rezidans AmerikenPwogram imanitè yoTPS avèk DEDInternational help

Imigrasyon Ozetazini konplike. Jwenn enfòmasyon sou règleman imigrasyon ki fasil pou konprann. Aprann sou etap ou bezwen pou w viv ak travay legalman nan Etazini. Aprann kijan pou pwoteje dwa w antanke imigran.

Èske w ap chèche plis enfòmasyon sou imigrasyon?

Ou ka wè yon lis tout paj imigrasyon nou yo