Travay

A small 5-pointed star icon

Kisa ou ta renmen aprann?

Jwenn yon travayNan travay ou aChwazi yon karyè

Èske ou vle jwenn travay Ozetazini? Aprann kijan pou w chèche travay ak jwenn konsèy sou kijan pou w aplike. Li sou plizyè karyè diferan ak fòmasyon pou travay. Jwenn resous ak sèvis pou imigran k ap chèche travay. Jwenn enfòmasyon ou bezwen pou w reyisi nan travay ou oswa demare pwòp biznis ou.

Èske w ta renmen gen plis enfòmasyon sou Travay?

Ou kapab konsilte yon lis ki gen tout paj “Travay“ nou yo