Lavi Ozetazini

A small 5-pointed star icon

Kisa ou ta renmen aprann?

Kilti amerikènLwa amerikènLajanLavi chak jouLavi an fanmi

Tout sa w bezwen konnen sou lavi Ozetazini. Aprann kilti ak lwa amerikèn yo. Jwenn enfòmasyon konsènan lavi chak jou, ki gen ladan l lakilti, lwa yo, lojman, vwayaj, lajan, ak zafè lafanmi.

Èske w ta renmen gen plis enfòmasyon sou lavi Ozetazini?

Ou kapab konsilte yon lis ki gen tout paj “Lavi Ozetazini” nou yo