Manje Ameriken

Si ou se nouvo nan USA a, ou ka vle aprann sou manje Ameriken. Ou gen pwobableman remake ke gen anpil chwa! Cheche konnen sou manje Ameriken ak manje nan lekol pitit ou a. Aprann kijan pou ou prezante Ameriken pou manje nan peyi lakay ou. Gade fason pou okipe diferans KILTIREL sou manje.

Gwoup vwazen alantou tab manje nan pati blok
Foto: iStock/monkeybusinessimages

Réglage pou manje Ameriken

Ou ka sezi we konbyen chwa gen pou manje nan USA a. Gen anpil mak nan manje nan tout kalite pake. Fwi ak legim kapab achte menm lè yo pa nan sezon. Ou ap santi restoran yo ap sèvi manje nan anpil diferan reyinifikasyon. Manje vit se popile nan Etazini. Li fasil pou jwenn yon repa bon mache byen vit, e menm pou achte li san ou pa soti nan machin ou.

Malsen Ameriken manje

Anpil manje Ameriken, espesyalman pwepare manje, nan Etazini ki gen sik oswa preservatives (ingrédients mete yo nan manje pou fè li dire ankò). Anpil fwi ak legim projetée ak pestisid, ki se pwodwi chimik yo te itilize sou farms kenbe vèmin ale. Kò ou pa yo va sèvi pou sa yo kalite manje yo pou nou ka santi yo malad nan premye oubyen Me kòmanse vin pi gwo. Konsome manje alsen se yon pwoblem pou anpil Ameriken, ki jwenn two gwo ak eksperyans pwoblem sante. Byen ke ou te ka eksitan pou eseye nouvo manje, ou ka chwazi pou fè sa piti piti, pou yo pou kò ou ajiste.

Restoran manje

Si ou ap eseye manje healthfully ak abonmache, ou pral vle evite manje nan restoran souvan. Manje a te sèvi nan restoran yo gen tandans pou mwens an sante ak gen anpil calories ankò, kèl inite yo ki mezire ki kantite enèji ki gen yon manje. Krèm, pa ekzanp, gen anpil calories. Fwi ak legim gen mwens calories.

Ameriken pwen de vi imigran manje

Ameriken ki ka pa te eseye manje ou manje nan peyi natif natal ou. Nan gwo vil yo, gen anpil restoran etnik ak moun ki gen plis eksperyans manje etranje. Nan bouk andeyò yo, ak mwens varyete kiltirèl, moun ki pa kapab fè eksperyans.

Prezante nouvo asyet

Pifò Ameriken ki louvri pou yo ap eseye nouvo kalite manje pral kirye pou eseye nouvo asyèt. Anpil Ameriken patisipe nan "potlucks,"sa se asanble sa sosyal kote tout moun pote yon plat pou pataje. Potlucks se nan asanble sa gwo oubyen nan dîners aksidantèl. Sa yo va yon bon opòtinite pou prezante lòt moun pou nou manje, tou de nan lekòl ak nan sitiyasyon sosyal. Ou ka tou envite moun sou pou manje midi epi ap sèvi asyèt kilti ou. Gen kèk moun pa ka louvri pou yo ap eseye nouvo manje, Sepandan, li enpòtan pou respekte sa.

Manje nan lekòl pitit ou a

Elèv ki nan lekòl Ameriken yo pa janm jwenn nan manje maten esepte nan kèk preschools pou timoun piti. Timoun manje anvan yo ale lekol, Malgre nan kek lekol timoun kapab achte yon ti manje maten nan lekol kafeterya.

Manje midi ak ti goute

Nan toupwe kote moun manje, timoun kapab swa achte manje pou yo manje oubyen mennen manje nan kay. D' midi pou pitit ou yo se pi bon fason pou asire ke pitit ou gen manje an sante, depi ke anpil lekòl yo sèvi alsen manje ak bwè sikre. Timoun nan USA yo pote tou "ti goute" nan lekol. Se sa yo rele ti nonplis manje pou yo manje nan fren ant klas. Ekzanp yo genyen ladan yo fwi, reta, granola manje enèjik, oubyen piratage.

Ed ak depans manje

Si fanmi ou pa gen anpil lajan, pafwa lekòl la ap ofri gratis (oswa bon mache) manje, ki gen manje maten, pou pitit ou. Chak lekòl diferan, Se konsa, li ta pi bon pou pale ak pwofesè pitit ou a oubyen Sekretè lekòl ou gen nenpòt kesyon.

Lot timoun

Se yon posibilite ke moun ka fè plezi nan pitit ou pou manje manje etranj. Timoun pi jenn yo ki pafwa pè pou lòt bagay, panse ke allant lòt moun se chemen pou fè fas yo. Ou ta dwe pale ak pitit ou de sa, Se konsa yo menm yo pa è sezi oubyen menm si sa rive. Pitit ou ka chwazi pou kapab eksplike sa a manje moun k'ap fè soti, kom kek asyet etnik gen menm engredyan nan moun ki manje nan USA a. Si moun yo pa enterese, pitit ou a kapab chwazi pou ou mache lwen sitiyasyon an. Yo ka vle chwazi yon diferan gwoup konpayon.

Si timoun yo kontinye pran plezi nan chwa pitit ou a nan manje, pitit ou ta dwe pale ak pwofesè a sou sitiyasyon an. Yon lot estrateji ta dwe pale ak pwofese a sou oganize yon aktivite nan ki manje ka vin yon opotinite anseyman sou kilti. Ou kapab fe yon pi gwo kantite manje pou klas la, epi li t ap diskite epi yo te pataje

Fason polites pou refize manje Ameriken

Si ou envite kay yon moun pou yon manje epi li pa kapab manje seten akoz relijyon oswa kilti ou, ou ta dwe santi ou konfotab eksplike ou pou lame ou ak otes. Li se apwopriye pou w fè sa anvan ou ale nan evènman an. Pifò Ameriken yo yon trè respectueux de lòt moun régimes ak ka menm poze w kesyon pou aprann plis sou vie ou. Si nou èske manje kont, pa vle gen plis manje, li pa maledve di, "Non mesi, Mwen plen,"menm si lame a ofri li anpil fwa.

Tabou oswa di-a-jwenn manje

Gen manje ou ap itilize pou manje nan peyi lakay ou pa disponib oswa ki tabou. Tabou pa vle di oswa entedi nan yon kilti. Kek kalite vyann, tankou vyann cheval ak kek ogan nan Bet, yo pa vann oswa manje. Anpil Ameriken panse manje tibebe oswa etis Bet ki mal. Vemin tou se pa yon pati nan rejim a tradisyonel yo, Men ou ka detanzantan jwenn yo nan kek mache etnik.

Nan Amerik lan, pwodwi letye yo pasterizasyon (chofe) anje bakteri, ak let fre ak fwomaj ki pa ale nan pwosesis sa a pa ka vann. Kek fwi, tankou mangosteen ak askee, yo pa vann nan Etazini paske yo konsidere kom sekirite.

aprann plis