Azil politik ak TPS

Angle touPa gen anglè

Kijan pou aplike pou azil politik

Azil politik se lè gouvènman Etazini an ki pèmèt yon moun lòt nasyon pou yo rete nan Etazini paske li pa an sekirite pou yo pou yo retounen nan peyi yo. Sèlman kèk moun kapab kalifye pou azil politik anba lwa entènasyonal. Li plis

Imigran detansyon

Enfòmasyon sa a se pou ede D' azil politik ki te yo te rive sou nan fontyè Etazini an. Li plis

Ki kote mwen ka jwenn resous legal gratis? Ki kote mwen ka jwenn asistans gratis imigrasyon?

Bay libète, ni bese tèt pwi legal èd pou azil politik demandeurs. Li plis

TPS ak DED

TPS oswa DED ou expiration? Aprann sou chwa ou. Li plis

Asylum seekers information – updated March 22, 2020

Isit la se pran enfòmasyon pou D' azil politik ki t' ap vin jwenn nan Etazini. Li plis

Sòti de Komite a

Niloofar Rahmani, Ansyen kòmandan fòs de lè Afganestan akòde azil politik nan fi.Niloofar Rahmani, ansyen Afganestan komandan fos aeryen an te akode azil nan EtaziniNiloofar Rahmani, ansyen Afganestan komandan fos aeryen, te akode azil nan Etazini. Niloofar Rahmani se premye nan Pilot avyon Afganistan.
America se yon peyi ki gen defi ak tout kalite gwo rèvAmerica se yon peyi ki gen defi ak tout kalite gwo rèv. Ap vin bò kote a nan Etazini te genyen yon gwo ti moman nan lavi m. Mwen te kontan e trè eksitan.