Nan seksyon sa a

Prepare pou sitwayènte

Aprann sou aplikasyon N400. Aprann kijan pou aplike pou sitwayènte. Li sou Antrevi natiralizasyon. Li plis

Dwa w

Aprann sou dwa ou kom refijye oswa imigran nan Etazini. Ou gen dwa, menm si ou pa sitwayen. Li plis

Azil politik ak TPS

Enfomasyon sou fason pou aplike pou azil nan Etazini. Enfomasyon pou ede imigran nan sant detansyon yo. Li plis

Plis resous sitwayente

Wè tout paj nou nan seksyon sa a. Jwenn plis enfomasyon sou sitwayente, azil, dwa ak lwa. Li plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou