Inivesite ak edikasyon granmoun

Angle touPa gen anglè

Kouman ranpli aplikasyon pou Kolej ou

Aplike pou Kolej dwe fe anpil mwa anvan premye jou a. Ou dwe deside ki kalite lekol ou vle ale ak rasanble epi soumet dokiman yo nan tan Li plis

Bous detid pou imigran ak refijye yo

Yon bousdetid se ke lajan ou ka aplike pou si ou bezwen ed pou peye pou Kolej. Aprann sou bousdetid ki espesyalman pou Newcomers Li plis

Peye pou Kolej oswa inivesite

Kolej kapab tre che nan Amerik la. Anpil moun aplike pou ke lajan yo rele bousdetid oswa ed gouvenman. Gen lot ki chwazi pou travay nan tan pasyel Li plis

Etranje transcriptions-transfè kredi soti nan yon lòt peyi

Si ou vle pou yo kòmanse lekòl nan Etazini, ou pral oblije montre edikasyon ki ou achte nan peyi lakay ou. Anplwayè ka mande sou edikasyon ou, twò. W ap bezwen ou transcriptions etranje ki te evalye. Men, si ou gen yon degre oswa sètifika nan peyi lakay ou, ou ka bezwen pran plis klas oswa tes pou travay nan travay ou fin vye granmoun. Li plis

Edikasyon granmoun-kijan pou yo ale nan lekòl

Èske ou vle pou m fini edikasyon ou? Antrene yon nouvo travay oubyen pou amelyore aptitid ou? Ale nan Inivèsite oubyen aprann anglè? Cheche konnen ki jan ou ka jwenn yon edikasyon granmoun sou entenet oswa nan kominote ou. Li plis

Voye yon timoun pou kolèj

Voye yon timoun nan Kolej se tre eksitan. Aprann kijan pou prepare ak ede pitit ou a nan chanjman sa a gwo. Li plis

Sòti de Komite a

ale nan kolèjAle nan kolèj: M' vwayaje sòti de refijye yon pou yon kolèj diplomeAle nan kolèj: Hassan, yon refijye nan Somali, ekri sou eksperyans li yo ale nan Kolej nan USA a epi yo ofri Konsey pou ede lot refijye reyisi.
Nenpot moun ka fe Rev ak tout bagay se posibNenpot moun ka fe Rev ak tout bagay se posibAnvan li te deplase nan USA a, anpil imigran tande rime nan peyi a. Yon ansyen refijye di nou poukisa deplase li te fe santi li tankou tout bagay posib.
5 Fakte pou ede ou reyisi nan lekol Ameriken yo5 Fakte pou ede ou reyisi nan lekol Ameriken yo5 Fakte pou ede ou reyisi nan lekol Ameriken yo. Kom yon nouvo Ameriken, ou Rev Libete, edikasyon, opotinite kontinuel, ak sikse.