Egzanp kouvèti lèt pou yon aplikasyon pou travay

Eske ou pare yo ekri yon let kouvri pou yon aplikasyon pou travay? Nan paj sa a, ou ka jwenn yon foma pou swiv ak de kouveti let kouvri. Ou yo pral kapab download egzanp yo let kouvri nan pawol ak chanje yo nan kostim aplikasyon pwop ou a.

kouveti let ak rezime, plim ak klavye odinate
Foto: iStock/itakefotos4u

Kouvri egzanp let-yon foma bon yo sevi ak

Premye kite a gade nan yon foma debaz ki travay byen pou tout travay aplikasyon pou kouveti. Ou ka kreye let kouvri pwop ou yo apre foma sa a.

 

[Enfòmasyon kontak ou]
fe-apel
Adrès ri, Vil, eta, Kod postal
Nimewo telefòn | Mel adrès

[Dat] __________

[Enfomasyon kontak anplwaye]
fe-apel
Tit
Konpayi
Adrès ri, Vil, eta, Kod postal

[Salitasyon]
Che Mr./Ms. [siyati],

[Premye paragraf]
Premye paragraf let ou a ta dwe di Poukisa ou ap ekri. Mansyone pozisyon ou ap aplike pou. Mete non yon kontak mityel, Si ou gen youn. Fe kle ak kout konsenan demann ou an. Objektif ou nan premye paragraf la se konvenk lekte a ke yo ta dwe ba ou entevyou a oswa randevou ou ap mande pou.

[Paragraf mwayen]
Pwochen seksyon nan let kouvri ou a ta dwe dekri sa ou dwe ofri anplwaye a. Montre koneksyon ant kapasite ou ak bezwen anplwaye a.

Ou ka itilize plizye paragraf pi kout oswa bal olye ke yon gwo blok nan teks pou ke let ou a fasil li.

Si ou itilize plizye paragraf, eseye ajoute nouvo enfomasyon olye pou yo repete sa ou deja di repete li. Sipote deklarasyon ou ak egzanp si posib.

[Paragraf final]
Konkli let kouvri ou a pa remesye anplwaye a pou ou konsidere ou pou pozisyon. Mete kek enfomasyon sou Poukisa ou renmen konpayi an. Mansyone ke ou gade pou pi devan pou tande nan men yo epi pale plis sou pozisyon an.

Senseman/salitasyon espesyal/ak pi bon sa yo [chwazi nenpot youn nan sa yo]

[Espas pou siyati ou isit la]

[Non ou Tape]

 

Koulye a, kite a aplike foma a pi wo a nan kek let echantiyon. Youn nan egzanp yo let kouvri pi ba a se apwopriye pou yon travay ki mande pou kalifikasyon pwofesyonel. Dezyem lan nan egzanp yo let kouvri ta pi itil pou yon travay antre-nivo oswa yon sel ki pa mande pou ladres pwofesyonel.

Kouvri egzanp let-yon let echantiyon pou yon travay pwofesyonel

Isit la se yon let echantiyon pou travay ki egzije kalifikasyon pwofesyonel oswa fomasyon. Li swiv foma ki anwo a. Men wi, ou ap bezwen chanje mo yo pou anfom oumenm ak aplikasyon travay ou. Men, li montre ki jan ou ka itilize foma a nan yon let.

Ada Eboh
Lousville, Kenntèki, 98776
707-303-4445 | ebohada67@gmail.com

Out 7, 2019

Tallulah Jones
Manadje anbochaj
TRP teknoloji
456 West 3rd avni
Lousville, Kenntèki, 98776

Che Ms. Jones,

Mwen te eksite we ke ou ap cheche pou yon Manadje komesyal nan TRP teknoloji. Mwen tre enterese nan opotinite sa a ak kwe ke kalifikasyon mwen an nan lavant lojisyel, Sèvis Kliyantèl, eksperyans ak jesyon fe mwen yon kandida solid pou pozisyon an.

Mwen se yon anbisye ak eksperyans pwofesyonel ak yon dosye tras fo nan rive nan sib lavant ak ekip mobilize nan rive objektif yo. Nan 2016, Mwen depase objektif lavant mwen pa 20% pandan ke konpayi nou an te ale nan yon akizisyon ak yon tan nan anplwaye tre wo woulman.

Kom ou ka we nan rezime tache mwen, Mwen gen plis pase 10 ane eksperyans jere ekip miltikiltirel yo. Mwen gen eksperyans enpotan nan rekritman, entevyouwe, ak lavant estrateji.

Le mwen ' te yon direkte komesyal ak Mogul.com, Mwen devlope ak egzekite estrateji inovate ak bati patenarya. Tout sa a te fe pandan yo ap dirijan ak fomasyon yon ekip nan sis anplwaye. Mwen devlope yon plan fomasyon bor ki toujou itilize pa konpayi an uit ane pita.

Mwen kwe ke mwen kapab yon avantaj enpotan pou ekip ou a. Mwen fotman admire angajman TRAND Tech nan inovasyon ak byen ke angajman ou envesti nan kominote ou. Mwen akeyi opotinite pou mwen diskite sou pozisyon sa a avek ou, e mwen ta renmen ogmante eksperyans mwen pou ede TRP Tech reyalize objektif li yo.

Mesi davans pou konsiderasyon ou. Mwen ap tann pou ou tande.

Senseman,

Ada Eboh

Kouvri egzanp let-yon let echantiyon pou yon travay antre-nivo

Isit la se yon egzanp let kouvri pou yon travay ki pa mande pou kalifikasyon pwofesyonel oswa fomasyon. Li swiv foma a menm. Ankò, ou ap bezwen chanje mo yo pou anfom oumenm ak aplikasyon travay ou. Men, li montre ki jan ou ka itilize foma a pou nenpot ki kalite travay.

 

Ada Eboh
Lousville, Kenntèki, 98776
707-303-4445 | ebohada67@gmail.com

Oktòb 12, 2019

Meghan Sibbery
Prensipal
Willow Creek Elemante
123 Rosewood avni
Lexington, Kenntèki 99123

Che Ms. Siberry,

Mwen te we ke Willow Creek, se anbochaj yon asistan administratif. Mwen panse ke eksperyans travay mwen ak ladres mwen fe mwen yon gwo kandida pou travay la. Mwen te refere ou pa Zhou Xun, pitit li ale nan lekol ou a.

Mwen gen twa ane eksperyans ki ap travay nan biwo. Mwen sipote analis finansye yo e te travay nan lekol yo. Pandan tan mwen nan Beijin an silans Wien lekol, Mwen te kenbe dosye plis pase 1,000 elev yo oganize. Mwen mete ajou dosye tre jou. Tou, Mwen te ede pou mwen te planifye de lajan lekol ak yon dans.

Nan denye travay mwen kom yon asistan administratif nan Lachin finans sou entenet co., Mwen te reponn telefon ak akeyi envite. Mwen enprime rapo mansyel nou yo ak reyinyon pwograme yo pou yon ekip 20 chak semen. Mwen menm mwen te pran ak voye not reyinyon ak okipe rezevasyon vwayaj. Mwen panse tout sa ki ladres yo ta dwe itil nan yon biwo okipe tankou ou.

Mwen apresye kourikoulom fo lekol ou a. Mwen panse ke ladres mwen an oganize, depoze, ak rechech ta dwe yon gwo ed nan anplwaye ou. Mwen mete rezime mwen epi gade pou pi devan pou satisfe ou epi pale sou pozisyon sa a.

Mesi epi mwen espere tande ou tale.

Senseman,

Ada Eboh

 

 

Download egzanp yo let kouvri

Ou ka telechaje egzanp sa yo let kouvri. Lè w klike lyen, dokiman an pral otomatikman ale nan Katab downloads ou. Model yo nan pawol. Ou ka sevi ak yo kom yon baz pou let kouvri ou a nan chanje mo yo pou aplike pou ou. Download egzanp yo kouveti let kounye a.

aprann plis