Lwa edikasyon ak dwa

Eske ou konnen lwa sou edikasyon pou timoun ak dwa edikasyon ou nan Etazini? Edikasyon lalwa Moyiz te di tout moun gen dwa pou libere edikasyon. Elèv yo gen dwa pou yo pote yon hijab ak priye. Ou gen dwa pou interprètes lè ou pale sou sa nan lekòl pitit ou a. Aprann sou dwa edikasyon ou.

Dwa ou pou ou ale lekol

Nan chak eta nan Etazini, timoun gen dwa pou edikasyon. Ou pa bezwen yon sitwayen oswa yon imigran legal. an reyalite, edikasyon nan chak leta di tout timoun Dwe ale lekol pandan yon seten ane.

Timoun laj yo dwe komanse lekol la ant 5 ak 8 ane fin vye granmoun depann sou eta a. Yo dwe rete lekol jiskaske yo 16, 17, ni ni 18 gen laj, tou depan de ki eta yo ap viv nan.

Chak kominote gen Lekol Piblik pou tout laj ki gratis, dabitid depi nan laj 5 gen laj, Men nan kek eta li se 4 ni ni 6 gen laj.

Timoun nan USA Dwe rete lekol jiskaske yo omwen 16, Men yo gen yon pa vre rete lekol pou pi long. Si elev yo pa pare pou yo gradye nan lekol segonde nan 18, yo gen dwa pou yo rete oswa enskri jiskaske yo gen omwen 20 ni ni 21 gen laj. Nan yon kek eta, pa gen okenn limit nan laj. ou kapab li an Angle ak panyol sou elev imigran’ pou ale lekol nan Etazini. Ou kapab tou we lekol la komanse laj ak laj nan eta ou.

Malerezman, gen kek elev ki pi aje ki te refize dwa pou rete oswa enskri nan lekol la. Yo di yo ke yo bezwen ale nan klas edikasyon granmoun yo ka resevwa yon diplom lekol segonde.

Si ou pa gen akse nan lekol segonde, ou kapab etidye sou entenet pou yon®, Li mete oswa TASC setifika avek lib GED online® pweparasyon klas. GED a®, Li mete ak setifika TASC yo olye pou yo diplom lekol segonde. Yo montre Kolej ak anplwaye ke ou gen menm konesans la kom yon moun ki gradye nan lekol segonde nan USA a.

Lwa sou Edikasyon ak dwa pou Mizilman Ameriken

Gen kek elev Mizilman Ameriken ki santi yo diskriminen kont lekol. Si ou se Mizilman, ou ta dwe konnen dwa ou. Pa ekzanp, ou gen dwa pou mete ijab ou oswa kunan Lekol Piblik, menm si gen yon Kod rad. Nou gen dwa priye, e ou ka manke lekol pou jou Ferye relijye yo.

CAIR: Konnen dwa ou nan lekol pou jenes Mizilman yo

Li anseye Ameriken Mizilman sou dwa yo ak responsablite yo kom sitwayen yo epi ede yo patisipe nan tout aspe nan lavi sivik. Enfomasyon ki sou paj sa a eksplike jen yo Mizilman Ameriken ki sa dwa yo nan lekol la.

Nòt: bouton an download sou paj la p-a pa travay. Men ou kapab download gid la poch soti nan sit entenet nou an pou sove oswa enprime.

Lwa sou Edikasyon ak dwa pou Newcomers

A ACLU te di, “It is the job of the public schools to teach you to speak English and to provide you with a good education in other subjects while you are learning. Students who do not speak English have the right to require the school district to provide them with bilingual education or English language instruction or both.

US Departments of Justice and Education:
Information about school rights for non-English speakers

This government information is for parents, elèv, and schools who need to understand the rights of families who do not speak, koute, lire, or write English as their first language.

This information is in many languages. When you choose your language below, the link will open in another window. They are pdf documents, so you can download them to keep or print:

aprann plis


Enfòmasyon nan paj sa yo soti a Gouvènman AMERIKEN an and other trusted sources. Li fèt pou gid ak à kòm souvan ke posib. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou