Nan seksyon sa a

GED®

Èske ou vle pou m fini lekòl? Ou kapab gen yon GED e resevwa yon diplòm lekòl segondè. Sa ap ede ou pran yon pi bon travay e sa pèmèt ou pou aplike pou inivèsite. Li plis

Inivèsite ak edikasyon siperyè

Aprann kijan pou aplike pou kolèj. Jwenn bous pou ede w peye pou kolèj. Li plis

Aprann sou liy

Etid (n) pou ou GED ak sitwayènte tès. Jwenn pi bon nan sit wèb aprann anglè. Li plis

Lekòl pou timoun yo

Èske ou gen pitit? Aprann sou lekòl nan Amerik lan. Aprann kijan pou yo kòmanse w timoun nan lekòl. Aprann kijan pou yo ede pitit ou nan lekòl. Li plis

Pou moutre

Èske ou se yon pwofesè pitit refijye oubyen imigran? Akeri aptitid pou ede ou elèv yo reyisi. Li plis

Plis resous sou edikasyon

Wè tout paj nou nan seksyon sa a. Jwenn plis enfòmasyon sou GED, lekòl pou timoun yo, klas online, edikasyon siperyè, ak pwofesè resous. Li plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou