Jwenn yon travay

Angle touPa gen anglè

Komanse yon rechech travay

Anvan ou komanse rechech travay ou, ou bezwen ranmase enfomasyon sou eksperyans travay ki sot pase ou ak edikasyon. Planifye sou patisipe nan evenman ak ofri sevis volonte nan laji rezo pwofesyonel ou. Li plis

Chèche pou opòtinite travay

Pifo opotinite travay yo jwenn sou entenet men ou kapab tou rechech nan men moun ou konnen, nan biwo travay, ak kote nan biznis. Li plis

Dis rezime Konsey pou yon gwo rezime

Yon rezime se yon lis papye konpetans ou ak reyalizasyon e se pi bon fason pou jwenn atansyon nan yon anplwaye. Jwenn Konsey sou fason pou ekri rezime ou, ki enfomasyon ki genyen, ak yon model ki montre ou ki yon rezime ta dwe gade tankou. Li plis

Ekri yon let kouvri pou aplikasyon pou travay

Yon let kouvri se yon dokiman paj-long kote ou ka di istwa sou konpetans ou ak eksperyans nan plis detay. Kouvri let ba ou chans pou eksplike kijan ou diferan pase aplikasyon pou lot epi eksplike Poukisa ou vle travay nan konpayi an ou ap aplike pou. Li plis

Referans pwofesyonèl

Referans pwofesyonel yo se moun ou te travay oswa altenativ ak. Anplwaye yo ap rele moun sa yo pou yo aprann sou sa ou ye. Anvan ou komanse yon rechech travay, ou bezwen mete ansanm yon lis referans ak enfomasyon kontak yo Li plis

Aplike nan yon Portal travay

Portails Job yo se paj entenet sou entenet kote ou ka aplike pou pozisyon le ou soumet enfomasyon sou tet ou, rezime ou, e pafwa yon let kouvri. Yon fwa ou soumet enfomasyon ou yo, ou pa kapab edite li, kidonk li enpotan pou ou prepare ak edite li avek atansyon Li plis

Ranpli aplikasyon pou papye pou travay

Kek kote nan biznis, tankou pifo restoran, toujou itilize aplikasyon papye pou travay pou antre nan nivo. Aprann kijan pou ranpli aplikasyon papye nou yo san yo pa fe yon ere Li plis

Prepare yo pou yon entèvyou travay

Le anplwaye yo panse yo kapab vle anboche ou, yo envite ou pou telefon, vityel, oubyen nan moun entevyou. Aprann Kisa pou mete, kijan pou aji, e kisa pou fe Apre yon entevyou Li plis

Kijan pou negosye apwentman

Pifo Ameriken negosye sale yo le yo jwenn yon travay. Aprann Kisa pou di ak ki le pou di li pou ogmante konbyen lajan ou peye Li plis

Evènman en

Evenman rezo yo se evenman sosyal pou moun ki ap cheche pou travay ak moun ki pataje Konsey karye. Ou pral santi ou mwens neve si ou pratike sa yo di, Kisa pou pote avek ou, ak ki jan yo pale ak moun anvan ou ale. Li plis

Fè entèvyou ak travay kesyon

Aprann epi pratike bon repons pou kesyon entevyou travay yo ap ede ou fe byen nan entevyou ou. Li kesyon yo pi souvan poze. Li plis

Le ak ntèna travay

Le ak ntèna pou zafè Jòb se de travay ki ede nou jwenn eksperyans nan travail a. Aprann kijan yo ka ede ou jwenn yon travay. Li plis

Sòti de Komite a

4 itil zouti pou jere pito ou chache travay Kat zouti itil nan pi bon jere rechech travay ou Le ou konnen ki sit entenet yo gade nan ka ede ou rezo epi pou yo jwenn yon travay. Aprann kat zouti itil sou entenet nan jere rechech travay ou
6 Mezi pou jwenn bon nèt travay ou tankou yon refijye/imigran nan Amerik lan6 Etap pou jwenn travay pafe ou kom yon refijye oswa imigran nan Amerik laSis Konsey pratik jwenn travay pafe ou pou tout Newcomers. Fe pi fo nan rechech karye ou: Kijan ou jwenn travay pafe ou nan Amerik la? USAHello
Konsèy sou edikasyon nan yon refijye transfè eskonsab dosyeKonsèy sou travay ak edikasyon sòti de refijye transfè eskonsab dosye