Èske ou ka pwan GED ou sou liy?

Angle touPa gen anglè

You cannot get your GED online. Ou dwe pran GED a tès nan yon sant pou fè tès. The GED testing website can help you jwenn yon sant tès GED tou pwe ou.

You cannot get your GED online. You have to take the GED test at a testing center. The GED testing website can help you find a GED test center near you.

Li plis about the GED test. Aprann sou diplòm lekòl segondè. Chèche konnen kijan pou enskri.

Read more about the GED test. Learn about high school diplomas. Find out how to sign up.

Even though you cannot get your GED online, you can study online for the GED® test with our bay libète GED® pweparasyon klas. L' ap ede ou pare pou yo pran tès lan ak pran diplòm ou.

Even though you cannot get your GED online, you can study online for the GED® test with our free GED® preparation class. It will help you get ready to take the test and get your diploma.

Gade sa a videyo pou aprann sou nou nan klas!

Watch this video to learn about our class!

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

What is the GED® test?

What is the GED® test?

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

The GED® test is a test of your knowledge. The name GED® is short for General Education Diploma. Passing the GED® test shows you have the same knowledge and skills as a person who graduated from high school in the USA.

Mwen gen yon diplòm soti nan yon lòt peyi. Ta dwe mwen te toujou pran yon GED® ak?

I have a diploma from another country. Should I still get a GED® credential?

Si ou gen yon diplòm lekòl segondè, ou ka oswa ka pa bezwen yon GED® D'. Si ou gen yon kolèj degre nan yon lòt peyi, kèk nan klas ak sou ti mak te ka bay transfè. Ou ka bezwen prèv ou fini ak lekòl pou ale nan kolèj oswa pou gen yon travay. Salè pou gwo travay diplòm GED® ou te ka ede w.

If you have a high school diploma, you may or may not need a GED® credential. If you have a college degree from another country, some of the classes and degrees might transfer. You may need proof you finished school to go to college or get a job. Earning your GED® diploma might help you.

aprann plis

Learn more

Fini lekòl ak fè lajan ou GED®

Lib online GED® pweparasyon kou

Fini edikasyon ou
Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!