Kijan pou yo kòmanse yon Enpwofitab

Sans se òganizasyon ki ede moun ak gwo zafè. Lire sou kouman pou kòmanse yon Enpwofitab epi ede kominote w. how to start a nonprofit

Èske ou tout tan tout tan map mande kòman pou yo kòmanse yon Enpwofitab-yon pwogram pou granmoun oswa yon ti òganizasyon an pou ede kominote w? Isit la, gen kèk vire tounen ou ka pran yon pwoblèm nan kominote w lan kapab idantifye, jwenn yon solisyon, ak pote lide ou pou lavi. Non yo tou rele “òganizasyon charite.”

Refijye yo ak imigran gen bezwen espesifik sa ou ka vle adrès. Men, anvan ou aprann kijan pou kòmanse yon Enpwofitab ak ede yo, fe atansyon pou we ki lot sevis ki disponib. Pafwa òganizasyon Enpwofitab ki ka ede deja ekziste!

1. Jwenn bezwen nan kominote a

La kòmanse pwen pou rezoud pwoblèm te o kouran de pwoblèm. Sa ou panse osijè de kòman pou yo kòmanse yon Enpwofitab, sa se kesyon sa yo oubyen bezwen ou wè nan kominote w lan? Èske ou wè elèv ap degoute nan lekòl oubyen e klas yo? Ou ka wè ke gen yon bezwen pou ede granmoun newcomers jwenn travay. Ou kapab kòmanse panse pou solisyon a yon fwa, ou jwenn pwoblèm ak evalye Kisa nou kapab fè pou.

2. Chwazi yo ak anrejistre non yon

Yon sèl fwa ou deside pou òganize ou Enpwofitab, ou ta dwe vini ak yon non ki dekri li. Ou te kapab chwazi yon non ki dekri sa a Enpwofitab fè sa, ni moun ki fè l' la te sèvi pou. Kèk itilize non sèlman gen yon sèl pawòl ki se yon konsèp. Tcheke sa rele ki pat itilize devan. W ap bezwen pou kontakte biwo sekretè deta. Chak leta gen yonn nan biwo sa. Pou anrejistre non ou, ou ap gen pou peye yon ti frè pou ranpli yon dokiman ki te rele a “atik incorporation.”

3. Aplike pou yon IRS taks pa ladan

Enpwofitab vle di pa fè lajan. Non ka aplike pou yo pa peye taks sou revni yo. Ou dwe prouve ke nou pwal pa fè lajan pa ranpli fòmilè yo. Sèvis enpo sou revni Ameriken gen pou revize fòmilè. Si yo panse ou kalifye, n' a jwenn 501(c)(3) estati.

4. Ekri yon plan biznis

W ap bezwen yon plan biznis, menm si ou ap kòmanse yon biznis! Sa se yon pa enpòtan nan kijan pou yo kòmanse yon Enpwofitab. San yon plan biznis, ou pa gen yon konprann sans tout vire tounen ou bezwen bwè, lajan ou bezwen leve ti moun, e kijan ou pral reyalize objektif ou genyen.

5. Intégrer ou Enpwofitab

Yon fwa ke ou ranmase atik Enpwofitab fè, ou ka chwazi pou intégrer li. Sa ap fè ou èstrikti n. planch plis mennen de tanzantan ou pwogram ak sèvis. Dépôts ak frè yo pral varye, selon leta. Incorporation registres ou Enpwofitab, Men, li pa fè sa 501(c)(3) egzan.

6. Konstwi ou n. planch

Yon tablo a se yon gwoup moun sa yo ki fè tout prensip sou òganizasyon an. Yo yo abityèlman pa peye pou travay sa a. Yo ede deside pwojè ki òganizasyon an ap travay sou. Yo ede tou monte yon fon e di lòt moun sou òganizasyon an. Gen moun sou tablo an nan diferan laj, ras, epi professions sa pote nouvo lide yo.

7. Devlope yon bidjè

Konbe kòb ou bezwen pou yo kòmanse ou Enpwofitab? Deside si ou vle pou lwe yon biwo si ou vle pou m fè lòt moun pou ede w. Pran tan la pou lis soti ou bezwen ekipman. Panse osijè de ekipman ak transpòtasyon. Ka gen bagay ou kapab prete, pwi ak, oubyen pran ke yo te bay nan kominote a.

8. Longe men ou pou kominote w pou sipò

Chak fwa ou mete yon objektif kominote, w ap bezwen sipò. Konekte ak kominote w pou jwenn bon pèp la ak lòt òganizasyon pou sipòte lide ou. Lis moun kle ak òganizasyon yo, e di yo sou plan ou. Bibliyotèk, òganizasyon ki pa gen pwofi yo, transfè sant yo se tout gwo plas pou kontakte. Pa ekzanp, Si ou konnen, se pou fè jèn moun jwe baskètbòl apre lekòl, ou te kapab partenaire ak yon sant kominotè, ak kèk nan estasyon yo pwatikman.

aprann plis

Lòt resous yo

Enskri pou enfomasyon nou

Get updates and learn about new developments that could affect you.