Kijan pou yo itilize medya sosyal

Angle touPa gen anglè

Social media is the term we use for the websites and applications that allow people to share their news and images and connect with other people. It is a great way to stay in touch with family and friends, pou rezo ak tout anplwayè epi pou aprann sou ki sa k ap pase nan mond lan. Here is some information on how to use social media safely and effectively.

Social media is the term we use for the websites and applications that allow people to share their news and images and connect with other people. It is a great way to stay in touch with family and friends, to network with employers and to learn about what is going on in the world. Here is some information on how to use social media safely and effectively.

how to use social media

how to use social media

How to use social media platforms

How to use social media platforms

Here are some well-known social media platforms. Learn what they do and how to use them.

Here are some well-known social media platforms. Learn what they do and how to use them.

Facebook is a free website that lets its users connect with other users. ou kapab like USAHello’s Facebook page. Facebook can be a good way to stay connected to your friends and family or other refugees who have resettled in different states or different countries. It is important to make sure you have strong privacy settings on your Facebook page.

Facebook is a free website that lets its users connect with other users. You can like USAHello’s Facebook page. Facebook can be a good way to stay connected to your friends and family or other refugees who have resettled in different states or different countries. It is important to make sure you have strong privacy settings on your Facebook page.

Kou sa a soti nan òganizasyon an Enpwofitab GCFLearnfree.org anseye ou enfòmasyon debaz sou Facebook se, kijan pou ajiste ou sou enfòmasyon prive nòmal, epi kouman pou kreye yon paj Facebook.

This course from the nonprofit organization GCFLearnfree.org teaches you basic information about what Facebook is, how to adjust your privacy settings, and how to create a Facebook page.

Instagram is an app for sharing pictures and videos. It is very popular with young people.

Instagram is an app for sharing pictures and videos. It is very popular with young people.

This course from a nonprofit organization teaches you how to create an Instagram account and gives you tips for sharing photos and videos.

This course from a nonprofit organization teaches you how to create an Instagram account and gives you tips for sharing photos and videos.

LinkedIn is the most popular online networking site to help people find jobs in the United States. LinkedIn ou “wofil” se bazikman jis vite ou. Having a LinkedIn profile can help you advance in your career.

LinkedIn is the most popular online networking site to help people find jobs in the United States. Your LinkedIn “profile” is basically just your resume. Having a LinkedIn profile can help you advance in your career.

This course from a nonprofit organization teaches you how to create a LinkedIn account and how to look for jobs on LinkedIn. You may not want your profile to show too much personal information. The course will help you set the page to suit your needs.

This course from a nonprofit organization teaches you how to create a LinkedIn account and how to look for jobs on LinkedIn. You may not want your profile to show too much personal information. The course will help you set the page to suit your needs.

Skype se yon pwogram ki pa janm moun fè apèl gratis pou yon lòt konpitè tout otou mond lan nan yon konpitè.

Skype is a program that lets users make free calls from one computer to another computer all around the world.

Kou sa a soti nan òganizasyon an Enpwofitab GCFLearnfree.org anseye ou kijan pou fè Skype fè apèl telefòn gratis sou yon òdinatè. The course will show you how to set up your own Skype account.

This course from the nonprofit organization GCFLearnfree.org teaches you how to use Skype to make free phone calls on a computer. The course will show you how to set up your own Skype account.

Twitter se yon “Micro” kote ki gen en. Nèg fè lan ofri e kapab depoze lè sa a ke trè kout sou enfòmasyon ki enpòtan yo. Anpil moun sèvi ak twitter pou jwenn lòt bagay, ni sa k ap pase nan mond lan. ou kapab follow our Twitter account.

Twitter is a “micro” networking site. Users make profiles and then can post very short sentences about information that is important to them. Many people use twitter to discover new things or what is going on in the world. You can follow our Twitter account.

This course from GCFLearnfree.org teaches you how to set up a Twitter account, ki swiv ak kijan pou tweet.

This course from GCFLearnfree.org teaches you how to set up a Twitter account, who to follow and how to tweet.

aprann plis

Learn more

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!