Nan seksyon sa a

Kilti ameriken

Kilti ameriken tre direk. Anpil refijye ak imigran ki gen eksperyans nan kilti yo le yo rive nan Amerik. Li plis

Pou etabli

Enfomasyon debaz pou le ou premye rive nan Amerik la. Aprann kijan pou jwenn yon apatman. Etidye pou lisans chofe ou a. Li plis

Santé

Ou ap bezwen jwenn yon dokte. Ou ap bezwen enskri pou asirans. Li plis

Lajan ak taks

Tout Ameriken peye taks. Aprann sou taks ak Kile pou peye taks. Aprann kijan pou bidje lajan ou. Li plis

Plis lavi nan resous Amerik yo

Wè tout paj nou nan seksyon sa a. Jwenn plis enfomasyon sou kilti, etabli, santé, ak lajan. Li plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou