How to find mental health services and help

Nan Etazini, it is very common for people to get help and treatment from mental health services and professionals. Nobody should be embarrassed or afraid to seek treatment for themselves or a family member. Doctors and other medical professionals provide different kinds of mental healthcare. Learn about different doctors and treatments. Find out where to get mental health services.

filling in medical form for mental health services

Mental health services and professionals

Medikal pwofesyonèl ka ede ak konsèy, medikaman, ak lòt traitements. It helps to know what the different kinds of professionals do.

Psychiatres

Psychiatres se doktè ki spesyalize nan aladi tèt. Doktè moun fou yon ka reskri medikaman pou tretman aladi tèt ansanm ak swen lòt. Psychiatres souvan swen pou tout ka ki pi grav aladi tèt.

Sikològ

Sikològ se pa doktè medikal. Yo onde, yo trete aladi tèt, Men, yo pa reskri renmèd. Rezilta sonday yon se yon definisyon medikal ki gen maladi sa yon moun. Si yon sikolojis panse sonde nou bezwen yon doktè moun fou, yo pral di w.

Ikatri e mantal sante enfimyè

Ikatri e mantal sante enfimyè spesyalize an sante nan tèt ak trete malad. Yo ka travay nan biwo medikal yo, ni travay pou yon doktè moun fou. Yo kapab Preski medikaman pou yon maladi mantal sante.

Lòt pwofesyonèl

Genyen lòt azil pwofesyonèl ki trete pwoblèm sante nan tèt. Yo genyen konseye yo, terapis, ak travayè sosyal yo. Gen ladan yo pou konsantre sou yon zòn nan, tankou maryaj, fanmi, san dwòg oubyen chòk nan.

Where to find mental health services near you

Mantal bayè sou swen lasante travay nan lopital, klinik, ak pratik medikal prive ki. Si ou oswa yon moun nan fanmi ou bezwen èd ak yon pwoblèm sante nan tèt, mande doktè ou chak jou. Biwo doktè ou ka gen yon pwofesyonèl sante nan tèt.

You can also find mental health services near you with FindHello. Write your address or city name and then choosehealthcare and mental health.

Mental health services by phone and online

Even if you cannot get to mental health services near you, you can still get help. Here are some organizations that offer help everywhere in the USA:

Mental health services for resettled refugees and survivors of torture

Bezwen anpil se refijye ka moun ki lòt moun. Eksperyans pase ak lagè, dezas, fè pase mizè oswa pwosesis transfè an ka koze pwoblèm sante nan tèt. Genyen anpil resous pou refijye se yo ki se viktim fè pase mizè:

  • Ou ka mande transfè ajans w lan oswa sant sante pou li konekte li ou pou sèvis sa.
  • You can find online resources on the website of the Center for Victims of Torture.
  • You may find health and mental health services for refugees near you in FindHello. Write your address or city name and then choosehealthcare and mental health.

Travayè lasante nan tèt yo pral mande w kessyon sou ou depi lontan. Yo vle pi byen konprann sitiyasyon ou epi fè konnen kijan pou yo ede ou. Ap pale de eksperyans ou tankou yon refijye ka oulvèsan oubyen difisil, Men, konprann ke founisè lasante nan tèt ou ki gen la pou ede ou amelyore sante ou. Yo ap fòse ou pou di yo anyen. Si ou vle pou yo kòmanse pa pataje jis yon ti jan sou lavi ou, sa m pa pi mal.

aprann plis

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou