Lajan ak taks

Angle touPa gen anglè

Enfòmasyon labank

Nan Etazini, people save their money at the bank. Banks also give people loans to help people buy a house or car. Li plis

How to budget and save money

Do you want to save money to buy a house or buy a car? Li plis

Paying taxes

Taxes are money you have to pay to the city, eta, and government of the United States. Chak ane, ou dwe voye enfòmasyon taks ou pou gouvènman an, even if you do not make money. Li plis

Voye lajan entènasyonalman

There are many options when sending money internationally. Learn where to go and what you need to send money quickly and cheaply. Li plis

Aprann sou kat kredi ak kredi

Eske ou bezwen prete lajan? Kredi ak pre se de fason yo prete lajan. Aprann sou kat kredi, payday loans and the best ways to borrow money. Li plis

Sòti de Komite a

Lajan jesyon: Pwoblèm ak solisyon yoBudget: money management problems and solutionsBudget: money management problems and solutions. A refugee compares and contrasts the two economic systems in refugee camp and America.
Have Fun, Spend none! Simple Ideas to Entertain Your KidsFive fun free entertainment ideas with your kids5 Simple fun entertainment ideas with your kids. Have Fun, Spend none! Simple Ideas to Entertain Your Kids. USAHello.
refugees are contributing members of the American societyRefugees are contributing members of American societyRefugees are contributing members of the American society. Our country is a better place because of refugees and immigrants.