Lajan ak taks

Angle touPa gen anglè

Enfòmasyon labank

Nan Etazini, moun yo sove lajan yo nan bank la. Bank yo bay moun tou pre pou ede moun achte yon kay oswa machin. Li plis

Ki jan yo bidje ak ekonomize lajan

Ou vle pou konseve pou lajan pou achte yon kay oswa achte yon machin? Li plis

Peye taks

Taks se lajan ou dwe peye nan vil la, eta, e gouvenman Etazini. Chak ane, ou dwe voye enfòmasyon taks ou pou gouvènman an, menm si ou pa fe lajan. Li plis

Voye lajan entènasyonalman

Gen anpil opsyon le voye lajan entenasyonalman. Aprann ki kote pou ale ak sa ou bezwen voye lajan byen vit ak abonmache. Li plis

Aprann sou kat kredi ak kredi

Eske ou bezwen prete lajan? Kredi ak pre se de fason yo prete lajan. Aprann sou kat kredi, sou sale pre ak pi bon fason pou prete lajan. Li plis

Sòti de Komite a

Lajan jesyon: Pwoblèm ak solisyon yoBudget: pwoblem jesyon lajan ak solisyon yoBudget: pwoblem jesyon lajan ak solisyon yo. Yon konpare refijye ak contrasts de sistem ekonomik yo nan kan refije ak Amerik la.
pran plezi, Pase okenn! Lide senp pou amize timoun ou yoSenk plezi gratis lide amizman ak timoun ou yo5 Senp plezi amizman lide ak timoun ou yo. pran plezi, Pase okenn! Lide senp pou amize timoun ou yo. USAHello.
refijye yo ap kontribye manm sosyete Ameriken anRefijye yo ap kontribye manm sosyete Ameriken yoRefijye yo ap kontribye manm sosyete Ameriken an. Peyi nou an se yon bon kote akoz refijye ak imigran yo.