Lekòl pou timoun yo

Lekòl nan Etazini

Aprann sou lekol nan USA a. Lekol piblik gratis nan Amerik pou tout timoun komanse nan laj 5. Pifo timoun fini Lekol Piblik nan laj 18. Li plis

Enskri pitit ou a

Aprann kijan pou komanse pitit ou lekol. Lè ou fèk rive nan Etazini, ou bezwen komanse pitit ou lekol. Li plis

Ede pitit ou

Ou kapab ede pitit ou lekol. Menmsi ou pa pale Angle, ou kapab ede pitit ou a gen sikse nan lekol. Li plis