Tradui manyel chofe a pou Newcomers nan USA a

Angle touPa gen anglè

Ou vle aprann kondwi? Isit la yo ap tradui manyel chofe a pou refijye ak imigran. Klike sou imaj ki anba yo download yon chofe’ manyel nan lang ou.

Do you want to learn to drive? Here are translated driver’s manuals for refugees and immigrants. Click on the images below to download a drivers’ manual in your language.

Fanm kondwi machin

Woman driving car

Etid tradui manyel chofe a nan premye lang ou

Study translated driver’s manuals in your first language

Lekti sa yo manyel chofe sa yo pou USA a nan lang ou pral ede ou pase tes la kondwi. Nan anpil eta, ou ka pran tès yo nan lang ou. Nan lòt eta, ou dwe pran egzamen an Angle.

Reading these translated driver’s manuals for the USA in your language will help you pass the driving test. In many states, you can take tests in your language. In other states, you must take the test in English.

Enpotan: Manyel sa yo pa espesifik pou leta ou epi yo kapab demode. Yo pral ede w etidye men ta dwe sèlman pou itilize pou ede tankou kèk ladan lalwa yo ka diferan nan leta w. Ou ap bezwen manyel chofe ofisyel pou eta ou byen.

IMPORTANT: These manuals are not specific to your state and they may be outdated. They will help you study but should only be used to help as some of the laws might be different in your state. You will need the official driver’s manual for your state as well.

دليل السائق (Arabik)

دليل السائق (Arabic)

Arabic Driver's Manual

Arabic Driver's Manual

ՎԱՐՈՐԴԻ ՁԵՌՆԱՐԿ (Ameni)

Վարորդի ձեռնարկ (Armenian)

Manyèl Ameni chofè

Armenian Driver's Manual

驾驶员手册 (Chinwa)

驾驶员手册 (Chinese)

驾驶员手册
驾驶员手册

Manuel du conducteur (Fwansè)

Manuel du conducteur (French)

Manuel du conducteur
Manuel du conducteur

運転マニュアル (Japonè)

運転マニュアル (Japanese)

Manyèl chofè Japonè

Japanese Driver's Manual

Karen

Karen

 

 

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ (Khmer)

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ (Khmer)

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

សៀវភៅណែនាំស្ដីពីការបើកបរ

 

 

Chofè a manyèl (Koreyen)

운전자 설명서 (Korean)

Chofè a manyèl

운전자 설명서

 

 

चालकलाई मार्गनिर्देशिका (Népalais)

चालकलाई मार्गनिर्देशिका (Nepali)

चालकलाई मार्गनिर्देशिका

चालकलाई मार्गनिर्देशिका

 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ (Wis)

Руководство для водителя (Russian)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Руководство для водителя

 

 

Kondiktè del manyèl (Panyòl)

Manual del conductor (Spanish)

Te fè paj sa a pou ou? Figi Smiley Wi Mare min figi Non
Mèsi pou ou commentaires!