NOU kalite viza ak kondisyon viza

Eske ou vle vini nan USA a? Eske ou se nan USA a epi ou bezwen chanje estati ou? Ou ap pwobableman bezwen yon viza AMERIKEN. Li sou diferan kalite, jwenn youn nan pi bon pou ou, e aprann kijan pou aplike.

NOU Masachouset nan egzanp eta nou viza

Ki sa ki yon viza?

Yon viza se yon koupon oswa yon dokiman ki di ou gen dwa vin nan peyi sa a. Li ba ou pemisyon pou ou rete epi di konbyen tan ou ka rete.

Ki kalite viza ki genyen?

USA a gen anpil kalite viza, Men gen de kategori prensipal.

Imigran

Tout moun ki anvi vini epi ki ap viv nan Etazini. Ou ka jwenn yon lis viza imigran sou Depatman sit entenet leta.

Not enpotan: Sou oktob 4, 2019, prezidan Etazini te fe yon Pwoklamasyon osije viza imigran yo.

Pwoklamasyon an di ke apre Novanm 2, 2019, USA a pa pral bay okenn lot viza pou moun ki pa kapab peye swen sante pa yo. Imigran ap gen pou montre yo gen asirans sante oswa yon lot plan swen sante ki apwouve. Ou ka aprann plis sou asirans sante nan Etazini.

Nouvo reg la pa aplike pou refijye yo, D' azil politik, elèv, oswa moun ki gen ase lajan pou peye bodwo medikal. ou kapab li Pwoklamasyon an pou plis detay sou nouvo reg la.

On November 3, 2019, a US judge stopped this rule. He said it was unfair because you cannot get health coverage until you are in the USA. The judge said the rule would harm fanmi reyini. We will update this page if there is more news.

Ki pa imigran

Viza ki pa imigran se pou moun ki vle vizite. Vizite yo ka touris oswa vizite manm fanmi yo. Yo ka vle vini ak travay oswa etidye pandan. Ou ka jwenn yon lis viza ki pa imigran sou Depatman sit entenet leta.

Kouman pou mwen konnen ki kote nou viza pou aplike pou?

Li ka konfizyon konnen ki jan yo chwazi viza nan dwa. Depatman Deta Etazini an Visa sosye ap ede. Li mande kek kesyon debaz, tankou ki kote ou ye ak Poukisa ou ap vini nan USA a. Ou pa oblije antre nan detay pesonel. Selon repons ou yo, li pral montre ou sa chwa ou yo. Diferan kalite viza yo gen let pou idantifye yo.

Kijan pou aplike pou yon viza AMERIKEN

Premye, chwazi viza ou bezwen nan Lis State.gov. Chwazi lyen ki akote kalite viza. Lyen an pral yon let oswa let epi souvan yon nimewo, two-pou egzanp J oswa H1-B. Lyen an pral pran ou nan yon detay paj ak enstriksyon pou viza sa a.

Le ou chwazi lyen pou aplike pou yon viza imigran, ou pral kite Depatman an nan sit entenet leta epi ale nan sit entenet la nan sitwayente AMERIKEN an ak sevis imigrasyon.

Eta Sponsor nan peyi teworis

The USA has declared four countries to be state sponsors of terrorism. The USA says these four countries help terrorists. Yo se: the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), Iran, Soudan, and Syria. If you are a citizen of one of these four countries, you will have to be interviewed

US visa waiver program

Some countries are part of the US Visa Waiver Program. Their citizens do not need a visa to come to the USA. Instead visitors must get approval through a program called Electronic System for Travel Authorization (ESTA). You can apply for ESTA if you are a citizen of one of the countries and if you are coming to the USA for 90 days or less for business or as a tourist.

Social media

Your visa application form will ask you to supply your social media information. Ou ka aprann plis sou why the US State Department wants to know about your social media and what it does with the information.

Not enpotan: A visa does not guarantee entry into the United States. It allows you to travel to the USA, but you may still be denied entry by a US Customs and Border Protection (CBP) immigration. Li plis osijè de admission to the USA.

Other US visa status

There are some other categories that are neither immigrant nor non-immigrant, such as military personnel, or people getting medical treatment. Ou kapab li osijè de other visa categories.

Permanent resident

If you have an immigrant visa, you can take the next step and apply to become a permanent resident. Becoming a permanent resident of the USA is a long process, but many visa holders are eligible. Learn more about becoming a permanent resident and getting your green card.

Humanitarian reasons

Some people come to the USA to seek protection. They may be allowed to enter or stay as:

  • an asylee
  • a TPS or DED holder
  • refijye yon
  • a victim of crime

Aprann plis sou humanitarian programs that allow people to live in the USA.

aprann plis

Lòt resous yo

This information was prepared to help you understand about visas. It was based on information from the Depatman Deta AMERIKEN ak Etazini sitwayente avèk imigrasyon sèvis. It is updated as often as possible. USAHello pa bay konsèy legal, ni pa gen yonn ladan nou materyèl fèt pou menm konsèy legal. Si n' ap chache yon avoka gratis oswa a pri ki ba oswa yon èd legal, nou kapab fè pou ou jwenn gratis ak sèvis legal.

Jwenn èd tou pre w

Sèvi ak FindHello pou fè rechèch pou sèvis ak resous nan vil ou.

Kòmanse chache ou