Dwa w

Angle touPa gen anglè

Refugee rights

You have the right to be safe in the United States. Learn about the rights you have from the United States government and how to protect yourself with your legal rights. Li plis

Pote fanmi ou a nan Etazini (Fanmi reyini)

Gouvènman AMERIKEN an, ki gen yon pwogram ki pèmèt refijye yo mande pou mari/madanm yo ak pitit pou yo vin viv avèk yo nan peyi Etazini te rele fanmi reyini. You must apply for this program within two years of living in the US as a refugee or two years of receiving asylum in the US. Li plis

Dwa imigran

Even if you are not a citizen, you have legal rights in the United States to protect you and your family. Li plis

Green card (rezidans pèmanan)

Apwè yo te rete nan peyi Etazini pou yon ane, ou dwe aplike pou vin yon rezidan pèmanan, ni pou fè kat green ou. Your green card is proof that you are allowed to live and work in the US. Li plis

Refugee travel document

Kòm yon refijye, ou kapab pase nenpòt kote Ozetazini. Sepandan, if you need to travel outside of the US, you have to complete special travel papers and forms. Li plis

The number of refugees allowed into the USA

An announcement was made that the number of refugees allowed to come to the US in 2019 se 30,000. Here are three things you must know if you are a refugee that is already here Li plis

Sòti de Komite a

Fanmi reyini: Enfòmasyon sou ki jan ou ka aplike pou manm fanmi ou vin jwenn fi a.Fanmi reyini: Information on how you can apply for your family members to come to the U.S.
A long walk to freedom: from Dadaab refugee camp to MinnesotaA long walk to freedom: From dadaab refugee camp to Minnesota. A refugee reflects his journey from Dadaab, the world's largest refugee camp located in Kenya