Angle touPa gen anglè

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Nou genyen resous pou ede w, nan yon klas online pwofesyonèl, pou informational paj osijè de fonds kiltirèl, dènye nouvèl yo ak enfòmasyon ki ka sèvi ou ak elèv ou. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, Avan jaden danfan oubyen granmoun.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Souple kontakte nou si ou gen plis mande l ', ni kesyon ki gen rapo moutre refijye yo. Nou vle pou yon lòt resous enfòmasyon pou nou.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Pwofesè demonstrasyon pou montre

Aprann enfòmasyon, sa pou moutre ou refijye ak elèv imigran.

Fòmasyon pou edikatè
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Learn about your students with our cultural background profiles.

Vi kiltirèl jan nou koumanse pwofil

Sipòte pwogram ki ede refijye yo

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, nou sipòte teknoloji ak edikasyon ki ede refijye yo reyisi nan Etazini.

Ay jodi a

Dènye de bureaux nou