Angle touPa gen anglè

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Looking for information about teaching refugees or immigrant students?

Nou genyen resous pou ede w, nan yon klas online pwofesyonèl, pou informational paj osijè de fonds kiltirèl, dènye nouvèl yo ak enfòmasyon ki ka sèvi ou ak elèv ou. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, Avan jaden danfan oubyen granmoun.

We have resources to help you, from an online professional development class, to informational pages about cultural backgrounds, to recent news and information that may serve you and your students. This material is helpful for anyone teaching refugees, whether you are teaching English or Physics, pre-kindergarten or adults.

Souple kontakte nou si ou gen plis mande l ', ni kesyon ki gen rapo moutre refijye yo. Nou vle pou yon lòt resous enfòmasyon pou nou.

Please contact us if you have additional requests or questions about teaching refugees. We want to be a resource for you.

Pwofesè demonstrasyon pou montre

Aprann enfòmasyon, sa pou moutre ou refijye ak elèv imigran.

Fòmasyon pou edikatè
Demonstrasyon pou montre Byenveni refijye yo

Learn about your students with our cultural background profiles.

Vi kiltirèl jan nou koumanse pwofil

Help refugees and immigrants in the USA

Sou katòzyèm avinèsè donasyon pou USAHello, you support the technology and education that help newcomers succeed in the USA.

Ay jodi a

Dènye de bureaux nou