Gần đây nhất

27 August 2021

The GED® can help you achieve your career goals

Why is a GED® important? In the United States, receiving your high school diploma means that you have met the basic qualifications after 12 years of formal instruction, from 1st to 12th grade.  Passing the GED®, TASC, or HiSet™ test will provide you with a certificate that recognizes you have the same level of education ... Read more

3 May 2021

Tái xây dựng chương trình tái định cư dành cho người tị nạn

Mục tiêu tái định cư dành cho người tị nạn năm 2021 tăng Vào ngày 03/05, chính quyền Biden đã ký Quyết định của Tổng thống về việc Chấp thuận Người tị nạn , phê duyệt số lượng được chấp thuận là 62.500 người tị nạn sẽ được tái định cư trong năm tài chính ... Read more

23 March 2021

Hãy sát cánh cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Á

Tuần vừa qua đã để lại trong chúng ta những mất mát to lớn khi có đến tám người đã bị sát hại trong một vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á, sáu người trong số đó là nữ giới. Thật không may rằng thảm kịch này chỉ là một mảnh ghép rất ... Read more

18 February 2021

Dự thảo luật nhập cư đã được đưa ra Quốc hội Mỹ

Tổng thống Biden đề xuất một lộ trình nhập tịch dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Đây là những gì bạn cần biết. Đạo luật về quốc tịch Mỹ 2021 đã được Nghị sĩ Bob Menendez và dân biểu Linda Sanchez trình Quốc hội vào ngày 18/02. Dự thảo luật nhập cư giống ... Read more