Most recent

23 March 2021

Standing with our Asian American community

Last week we experienced a terrible loss when eight people were killed, including six Asian American women targeted by this attack. Unfortunately, this tragedy is part of a long history of violence aimed at the Asian American and Pacific Islander (AAPI) community here in the USA. Since the outbreak of the COVID pandemic, we have ... Read more

18 February 2021

Dự thảo luật nhập cư đã được đưa ra Quốc hội Mỹ

Tổng thống Biden đề xuất một lộ trình nhập tịch dành cho người nhập cư bất hợp pháp. Đây là những gì bạn cần biết. Đạo luật về quốc tịch Mỹ 2021 đã được Nghị sĩ Bob Menendez và dân biểu Linda Sanchez trình Quốc hội vào ngày 18/02. Dự thảo luật nhập cư giống ... Read more

8 February 2021

President Biden to rebuild the refugee resettlement program in the USA

Last week, the President signed an executive order to restore the U.S. refugee resettlement program. For decades, the USA was the leader in refugee protection. The program had always had strong public support from the American people. Under the Trump administration, however, the program was almost completely closed. Thousands of refugees who were expecting to ... Read more

3 February 2021

Chính phủ Biden ký các sắc lệnh hành pháp

Tổng thống Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01/2021. Chính phủ của ông đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp về các vấn đề như ứng phó với virus corona, môi trường, quy định và bảo vệ nơi làm việc, nhập cư. Sắc lệnh hành pháp là một chỉ thị do Tổng thống Hoa ... Read more