Gần đây nhất

12 September 2022

Citizenship Day 2022
Find helpful resources

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xUSAHello launches Citizenship Guide In honor of Citizenship Day, USAHello is proud to announce our new multilingual Citizenship Guide. ... Read more

5 December 2023

Hãy sát cánh cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Á

Tuần vừa qua đã để lại trong chúng ta những mất mát to lớn khi có đến tám người đã bị sát hại trong một vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á, sáu người trong số đó là nữ giới. Thật không may rằng thảm kịch này chỉ là một mảnh ghép rất ... Read more

20 January 2022

Study for the GED ®, HiSET or TASC test with USAHello

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xAt USAHello, we are proud to offer a free online GED preparation course to the thousands of students who ... Read more

27 August 2021

The GED® can help you achieve your career goals

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xWhy is a GED® important? In the United States, receiving your high school diploma means that you have met ... Read more