Gần đây nhất

12 September 2022

Citizenship Day 2022
Find helpful resources

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xUSAHello launches Citizenship Guide In honor of Citizenship Day, USAHello is proud to announce our new multilingual Citizenship Guide. ... Read more

22 August 2023

Distance learning with USAHello

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xParents, students, teachers and English learners have all been asking us how they can use USAHello for distance learning ... Read more

22 August 2023

Disinformation and misinformation in the US elections

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xUpdated November 5, 2020 Election results take time The election for president of the United States was on November ... Read more

10 August 2023

Study for the GED ®, HiSET or TASC test with USAHello

Biên dịch viên của chúng tôi đang làm việc để dịch trang này sang ngôn ngữ của bạn. Hiện tại, bạn có thể sử dụng bản dịch tự động. Tìm hướng dẫn cho trình duyệt của bạn.xAt USAHello, we are proud to offer a free online GED preparation course to the thousands of students who ... Read more

7 August 2023

Hãy sát cánh cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Á

Tuần vừa qua đã để lại trong chúng ta những mất mát to lớn khi có đến tám người đã bị sát hại trong một vụ tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á, sáu người trong số đó là nữ giới. Thật không may rằng thảm kịch này chỉ là một mảnh ghép rất ... Read more