Hướng dẫn quyền công dân Hoa Kỳ

Bạn đang muốn trở thành công dân Hoa Kỳ? USAHello sẵn lòng giúp bạn thực hiện và tìm kiếm sự hỗ trợ xuyên suốt hành trình. Các bước sau đây sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng và hướng dẫn bạn vượt qua quy trình nhập tịch.

woman waving at citizenship ceremony
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp