Hoa Kỳ Hướng dẫn về Quyền công dân

Bạn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ? USAHello sẵn sàng giúp bạn bắt đầu và sẽ hỗ trợ bạn trong suốt hành trình này. Mỗi trang trong hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin dễ hiểu. Tìm hiểu chi tiết về những thủ tục cần thiết và cách chuẩn bị.

woman waving at citizenship ceremony
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp