Cuộc sống thường nhật

Bạn cần phải tìm hiểu rất nhiều điều về cuộc sống tại Hoa Kỳ khi bạn là một người mới. Tìm hiểu cách tìm kiếm chỗ ở. Tìm hiểu về việc đi lại và lái xe. Nhận thông tin về việc sử dụng mạng xã hội và cách tìm trợ giúp dịch thuật.