Chọn nghề

Bạn muốn có một công việc khác? Bạn có thể chọn nhiều nghề nghiệp khác nhau. Đọc về các lĩnh vực công việc có cơ hội tốt cho người mới đến Hoa Kỳ. Tìm hiểu về đào tạo và các bước khác bạn có thể thực hiện để có một công việc tốt hơn.