Quyền công dân

A small 5-pointed star icon

Bạn muốn tìm hiểu những gì?

Chuẩn bị nhập tịchThông tin dành cho tân công dân Hoa Kỳ

Tìm hiểu cách làm sao để làm công dân Hoa Kỳ. Tìm hiểu thông tin về quá trình nhập tịch. Học tập và thực hành cho kỳ thi nhập tịch. Đọc về những phúc lợi và trách nhiệm đi kèm với quyền công dân.

woman waving at citizenship ceremony
Lớp học miễn phí cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

USAHello có lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn sẵn sàng cho kỳ thi quốc tịch (nhập tịch).

Đến lớp

Bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về tư cách công dân?

Bạn có thể xem danh sách tất cả các trang tư cách công dân của chúng tôi