USAHello là một trung tâm thông tin và giáo dục trên mạng miễn phí dành cho người tỵ nạn, người xin tỵ nạn và người nhập cư và các cộng đồng đón nhận.

Gặp USAHello

USAHello là một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng công nghệ để kết nối các cộng đồng người nhập cư với thông tin và nguồn lực mà họ cần để phát triển.

Hoạt động của chúng tôi

Hiện nay, USAHello là trung tâm trực tuyến đa ngôn ngữ lớn nhất về thông tin và giáo dục dành riêng cho người tỵ nạn và người nhập cư tại Hoa Kỳ. Trang web của chúng tôi có hàng trăm thông tin về chính sách nhập cư, văn hoá và luật pháp Hoa Kỳ, giáo dục, quốc tịch, y tế và vân vân. Ứng dụng FindHello của chúng tôi (hợp tác với UNHCR) giúp kết nối mọi người với dịch vụ tại địa phương ở các cộng đồng trên khắp Hoa Kì. Chúng tôi cung cấp các lớp học trực tuyến miễn phí để giúp bạn chuẩn bị cho việc xin quốc tịch và kì thi GED tương ứng với kì thi tốt nghiệp phổ thông. Chúng tôi biết đa số người Mỹ ủng hộ người nhập cư.

Dẫn dắt nhờ cộng đồng chúng tôi phục vụ

Hoạt động của chúng tôi được dẫn dắt nhờ những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi tin rằng những người mới đến chính là người ủng hộ tốt nhất cho bản thân họ và hơn một nửa ban quản lý và điều hành của chúng tôi là người tỵ nạn được tái hòa nhập và dân nhập cư thế hệ đầu hoặc thứ hai. Chương trình của chúng tôi được phát triển và tiếp tục dẫn dắt nhờ ý kiến của cộng đồng, bao gồm Hội đồng Cố vấn Chuyên môn về người tỵ nạn và nhập cư của USAHello, trong đó có nhiều thành viên làm việc trực tiếp với những người mới đến. Chúng tôi khuyến khích những phản hồi và đóng góp từ các tiếng nói khác nhau trên khắp trang web của chúng tôi.

Lịch sử hình thành

Từ khi nước Mỹ được thành lập, chúng tôi đã luôn chào đón mọi người trên khắp thế giới cùng nhau thực hiện một ước mơ chung. Hiện nay, đã có hơn 1 triệu người Mỹ tương lai đến với nước Mỹ mỗi năm, đem theo những tài năng, văn hoá, và tầm nhìn đa dạng nhằm giúp nước Mỹ phát triển. Chúng tôi hiểu rằng khi những người hàng xóm mới đến có được thông tin và thiết bị cần thiết để thành công, tất cả mọi người đều có lợi. Chúng tôi lấp đầy khoảng trống từ mưu sinh đến vươn lên.

USAHello được thành lập vào năm 2011 với tên Trung tâm Trực tuyến cho Người tỵ nạn (Refugee Center Online) nhằm đáp lại niềm hăm hở được học tập và thích nghi của những người tỵ nạn và nhập cư mới đến cùng với việc thiếu hụt thông tin trên mạng dành cho bộ phận dân số này. Hiện nay, khoảng cách về công nghệ ở cả hai ngôn ngữ và nội dung dành cho người nói tiếng Anh không phải bản xứ vẫn tồn tại. Sự gia tăng về nhu cầu cho dịch vụ của chúng tôi –từ 70.000 người truy cập năm 2016 lên hơn 800.000 người năm 2019 – cho thấy rằng chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân.

In 2019 we changed our name to USAHello to make sure that our audience knows everyone is welcome. We also launched a sister website, ItaliaHello, to serve migrants in Europe.

USAHello là tổ chức phi lợi nhuận (EIN 45-3789421) đã đăng ký 501 (c) 3.