Trở thành doanh nhân

Bạn muốn tự làm việc cho chính mình? Bạn có ý tưởng kinh doanh? Tìm thông tin cơ bản về việc bắt đầu kinh doanh để quyết định xem có phù hợp với bạn không. Đọc về thành lập tổ chức phi lợi nhuận. Tìm hiểu cách kinh doanh trực tuyến.