Thích nghi với cuộc sống ở Mỹ

This section of USAHello has ideas and information to help you better adjust to life in the US. Bằng tốt hơn hiểu biết văn hóa Hoa Kỳ và giá trị Mỹ, bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn khu tái định cư. Bạn có thể làm tăng cảm xúc của bạn có quyền kiểm soát cuộc sống của bạn và hy vọng rằng có ít căng thẳng và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn