Sốc văn hoá

Anh cũngKhông có tiếng Anh

Trong quá trình thích nghi với một nền văn hoá mới, bạn có thể sẽ trải qua những giai đoạn cảm xúc khác nhau. Một phần của quá trình này được gọi là “sốc văn hóa.” Hiểu biết về “sốc văn hóa” sẽ giúp bạn nhìn nhận những cảm xúc của mình và thích nghi dễ dàng hơn.

As you adjust to a new culture, you may go through different periods where you feel different ways. Part of the process is known as “culture shock.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

Culture shock infographic
Hình ảnh được cung cấp bởi Cultural Orientation Resource Center

Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center

Hình ảnh trên thể hiện các giai đoạn cảm xúc của mọi người trong quá trình thích nghi văn hoá. Chúng ta hãy phân tích cụ thể hơn các giai đoạn này.

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. Let’s look at the stages in more detail.

1.Giai đoạn “Trăng Mật”

1. The honeymoon phase

Khi bạn lần đầu đặt chân tới Hoa Kỳ, bạn cảm thấy vui mừng và hứng thú. Bạn sẽ có rất nhiều mục tiêu và mong đợi cho những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống mới. Bạn có lẽ đã chờ đợi để được đến Mỹ từ rất lâu rồi. Bạn có thể đã nghe nói rất nhiều điều tuyệt vời về nước Mỹ. Bạn nghĩ là mình sẽ nhanh chóng có được một công việc tốt, có một ngôi nhà đẹp, và kiếm được tiếng Anh. Bạn có thể lo lắng, nhưng bạn háo hức mong đợi tất cả những điều mới lạ tại Mỹ.

When you first arrive in the USA, you may feel happy and excited. You may have lots of goals and expectations for what will happen in your new life. You have probably been waiting to come to America for a long time. You may have heard lots of great things about the USA. You expect that you will quickly get a good job, have a nice house, and earn English. You may be nervous, but you look forward to all the new things in America.

2. Giai đoạn “sốc văn hóa

2. The culture shock phase

Trong giai đoạn này, bạn có thể bắt đầu cảm thấy khó chịu và buồn bã. Bạn bắt đầu cảm thấy tức giận. Bạn cũng có thể cảm thấy sợ hãi hoặc vô cùng nhớ nhà.

During this time period, you may start to feel upset and sad. You may start to feel angry. You might feel scared or really miss your home country.

Nếu bạn không nói được tiếng Anh, giai đoạn “sốc văn hóa” này có thể kéo dài. Để vượt qua khoảng thời gian này, bạn nên cố gắng gặp gỡ những đồng hương khác và tìm kiếm các cửa hàng bán thức ăn truyền thống của bạn.

If you do not speak English, the culture shock phase can last a long time. To help you during this time, you should try to meet other refugees from your culture and find stores that sell your traditional food.

Các dấu hiệu của “sốc văn hóa” bao gồm:

Signs of culture shock include:

 • cảm giác bất lực
 • suy nghĩ rằng mọi thứ đều tồi tệ
 • cảm giác sợ hãi
 • sự tức giận
 • chán nản
 • ngủ quá nhiều
 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • anger
 • boredom
 • sleeping too much

Bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng văn hóa Mỹ thật khủng khiếp hoặc bạn không thích bất cứ điều gì về nước Mỹ. Nhưng hãy nhớ rằng đây là một giai đoạn chung đối với tất cả những ai sinh sống trong một nền văn hoá mới. Đến cuối cùng thì bạn cũng sẽ vượt qua giai đoạn này. Nếu bạn không thể và vẫn còn cảm thấy tức giận hoặc buồn, bạn có lẽ cần thêm sự giúp đỡ và bạn nên nói chuyện với nhân viên công tác xã hội của bạn về nó. Là một người tị nạn, bạn đã phải trải qua nhiều khó khăn và không sao hết nếu bạn cần thêm sự giúp đỡ.

You may start to think that American culture is terrible or that you do not like anything about America. Please know that this is a common phase for all people living in new cultures. Eventually, you will move to the next phase. If you do not move on, and you still feel sad or angry, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. As a refugee, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

3. Giai đoạn điều chỉnh

3. The adjustment phase

Sau một thời gian, hy vọng rằng bạn đã vượt qua giai đoạn “sốc văn hóa” và bắt đầu thích nghi với cuộc sống tại Hoa Kỳ. Bạn bắt đầu hiểu thực tế cuộc sống ở đất nước mới. Bạn có thể quyết định nhận một công việc với mức lương thấp để trợ giúp gia đình. Bạn sẽ bắt đầu học tiếng Anh. Bạn có thể bắt đầu có một thời gian biểu đều đặn. Cuộc sống bắt đầu cảm thấy bình thường.

After some time, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. You will begin to learn English. You are probably starting to have a routine. Life begins to feel normal.

Một trong những thách thức thường thấy trong giai đoạn này chính là việc con cái của bạn có thể sẽ thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ nhanh hơn bạn. Điều này là rất phổ biến, nhưng có những cách bạn có thể làm để giữ gìn sợi dây liên kết giữa con bạn và văn hoá quê hương.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. This is very common, but there are things you can do to help your children stay connected to your home culture.

4. Giai đoạn hội nhập

4. The integration phase

Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình thích nghi văn hoá. Trong thời gian này, nước Mỹ bắt đầu trở thành quê hương của bạn. Bạn bắt đầu cảm thấy như bạn thuộc về nơi này. Bạn bây giờ có thể kết hợp văn hóa Mỹ với văn hóa của bạn. Sẽ có những thứ bạn thực sự thích về Hoa Kỳ và những điều bạn thực sự trân trọng từ quê nhà của mình. Bạn có thể dễ dàng điều hướng cuộc sống hàng ngày của bạn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể có một vài bạn bè người Mỹ và một số bạn bè nhập cư và tị nạn. Bây giờ là lúc để tiếp tục nâng cao trình độ học vấn của bạn. Bạn có thể chọn trở thành một công dân Mỹ.

This is the final phase of cultural adjustment. During this time, America will begin to feel like home. You will start to feel like you belong here. You can now mix parts of American culture with parts of your culture. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. You can easily navigate your daily life in the United States. You probably have some American friends and some friends who are also immigrants and refugees. Now is the time to continue to improve your education. You may choose to become an American citizen.

Tìm hiểu thêm

Learn more

Pass your citizenship test!

Free online citizenship preparation class

Bắt đầu các lớp học bây giờ

Trang này đã giúp bạn? Khuôn mặt cười Nhăn mặt Không
Cảm ơn bạn đã phản hồi của bạn!