Trong phần này

GED®

Bạn có muốn hoàn thành trường học? Bạn có thể kiếm được một GED và nhận được một bằng tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ giúp bạn có được một công việc tốt hơn và cho phép bạn áp dụng cho các trường đại học. Đọc thêm

Trường đại học và giáo dục đại học

Tìm hiểu làm thế nào để áp dụng cho các trường cao đẳng. Tìm học bổng để giúp bạn phải trả cho trường đại học. Đọc thêm

Học trực tuyến

Các nghiên cứu cho bạn thử nghiệm GED và quốc tịch. Tìm các trang web tốt nhất để học tiếng Anh. Đọc thêm

Các trường học cho trẻ em

Bạn có con không? Tìm hiểu về các trường học ở Mỹ. Tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu bạn trẻ ở trường học. Tìm hiểu làm thế nào để giúp trẻ em của bạn trong trường học. Đọc thêm

Đối với giáo viên

Bạn có phải là một giáo viên của trẻ em tị nạn hoặc người nhập cư? Đạt được các kỹ năng để giúp học sinh của bạn thành công. Đọc thêm

Nguồn lực giáo dục nhiều hơn

Xem tất cả các trang của chúng tôi trong phần này. Tìm thêm thông tin về GED, Các trường học cho trẻ em, lớp học trực tuyến, giáo dục đại học, và nguồn tài nguyên giáo viên. Đọc thêm

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn